Social verksamhet

Stockholms Stadsmissions sociala verksamhet består av ett tjugotal självständiga enheter som driver verksamhet för barn, unga, familjer, vuxna och äldre i olika utsatta livssituationer.

Barn, unga och familj

 

Unga Station

Unga Station är Stockholms Stadsmissions hus för barn, unga och familjer som på olika sätt lever i utsatthet och upplever svårigheter i livet. Vi erbjuder barnfamiljer, tonåringar och unga föräldrar tid för samtal, stöd och gemenskap i en hemlik miljö. Vi ser till helheten och sätter alltid individens behov i fokus. Hjälp ges på flera nivåer och på flera olika sätt i dels stödjande, dels öppna verksamheter.  De stödjande verksamheterna erbjuder samtal – individuella eller i grupp, ombudsmannaskap, nätverksarbete, ekonomisk rådgivning och stöd samt föräldrautbildning. Eftersom ett socialt sammanhang och avbrott från vardagen är viktiga inslag för att orka förändra sin livssituation erbjuder de öppna verksamheterna kollo för barn, ungdomar och familjer, förskola för unga föräldrar, mottagning för tonårstjejer, utflykter och aktiviteter för familjer på helger samt gemensam middag en kväll i veckan.

 

Terapicenter för unga

Terapicenter för unga är Stockholms största öppna samtalsmottagning för unga och unga vuxna, 16-25 år, och arbetar utifrån ett psykodynamiskt perspektiv. Terapicenter erbjuder terapi till ett lågt patientarvode och kompletterar det glapp som idag existerar mellan ungdoms- och vuxenpsykiatrin.

 

Mottagningen för unga män

Mottagningen för unga män erbjuder individuell terapi och gruppterapi för unga män, 16-25 år. Mottagningen erbjuder även en öppen, rådgivande grupp för föräldrar som är oroliga för sitt/sina barn.

 

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 27 år. Besökarna får hjälp med rådgivning om preventivmedel, test och behandling för könssjukdomar samt samtal om livet och sexualiteten. Mottagningen kompletterar övriga ungdomsmottagningar bl a för ungdomar som lever i utsatta situationer såsom hemlöshet, prostitution eller socioekonomiska svåra miljöer. Gåvomedel möjliggör att besökaren kan erbjudas extra tid och större omsorg vid besöken. Mottagningen representerar även i flera av Stockholms Stadsmissions ungdomsverksamheter för att finnas lättillgängliga för målgruppen.

 

Träningsboende för unga

Träningsboende för unga erbjuder unga vuxna en boendeform som innebär eget ansvar kombinerat med vägledning och coachning. Målgruppen är unga vuxna, 18-23 år, som av någon anledning inte kan bo kvar i sina naturliga nätverk, har flyttat ut från institution eller är ensamkommande flyktingungdomar. Målet med träningsboendet är att ungdomarna ska uppnå den sociala och emotionella kapacitet som krävs för att skapa bärande relationer och klara ett eget boende.

 

Blå huset fritidsgård

Blå huset i Tensta är en öppen mötesplats för ungdomar. Här finns Kulturskolan och här driver Stockholms Stadsmission fritidsgård och Tensta boxningsklubb. Det gemensamma målet är att ungdomarna ska uppleva ett ”Möjligheternas hus”, där var och en kan få inspiration och stöd för att bli den man vill, och där även andra grupper i Tensta ska känna sig välkomna att starta projektgrupper och föreningar. Blå huset fritidsgård är en ungdomsgård för ungdomar, 13-20 år, vilken bl a erbjuder IT-café, tjejrum, bollsporter, musikstudio, gym och replokal. Ungdomarna erbjuds alltid att utveckla och leda de aktiviteter som planeras. I Tensta boxningsklubb, som är en av Sveriges mest framgångsrika, har många boxningsmästare börjat sin karriär. I fräscha lokaler tränar både killar och tjejer från 10 års ålder och uppåt.

 

Bromstens fritidsgård

Bromstens fritidsgård är en mötesplats för ungdomar, 13-18 år, vilken erbjuder aktiviteter och en trygg mötesplats i vardagen.

 

Radiusgården

Radiusgården är en ungdomsgård för ungdomar, 13-18 år, vilken bl a erbjuder IT-café, mediarum för film och TV-spel, ett aktivitetsrum med boulderin och bollsporter. Verksamheten har som uppdrag att se, lindra, utmana och förändra/förebygga destruktivitet samt att främja kreativitet hos ungdomar. Detta görs genom att se och bekräfta ungdomar i det dagliga mötet, utan förutfattade meningar.

 

Vuxna och äldre

 

Klaragården

Klaragården är en dagverksamhet för kvinnor som lever i missbruk och hemlöshet. Verksamheten arbetar för att lindra akut nöd genom att erbjuda mat, dusch- och tvättmöjligheter, samt att ge kvinnorna mod och möjlighet att på sikt själva förändra sina livssituationer. Klaragården erbjuder aktivitetsgrupper för att uppmuntra till positiva förändringsprocesser samt möjlighet till ombud som hjälper deltagaren i kontakten med myndigheter och instanser, på deltagarens uppdrag.

 

Stadsmissionens Center

Stadsmissionens Center består av en dagverksamhet för vuxna i akut hemlöshet, en ombudsverksamhet och Nattjouren. Dagverksamheten tillgodoser akuta behov såsom mat, sovplats, rena kläder, dusch- och tvättmöjligheter samt gemenskap. Ombudsverksamheten stöttar deltagarna i processen att förändra sina livssituationer och hjälper dem att få sina rättigheter tillgodosedda i kontakt med myndigheter och instanser. Nattjouren är en uppsökande verksamhet som under kvällar och nätter skapar relation med människor i utsatthet och hemlöshet, som befinner sig på stadens gator. Nattjouren hjälper till med information, stöd och assistans för att t ex uppsöka vård eller komma in på ett akutboende.

 

Crossroads

Crossroads råd- och stödcenter öppnade i mars 2011 för att möta behoven hos den växande gruppen EU-migranter i hemlöshet. Verksamheten syftar till att motverka social och ekonomisk utestängning bland EU-migranter som lever i fattigdom, hemlöshet och/eller arbetslöshet i Stockholm. Crossroads erbjuder mat, dusch- och tvättmöj¬ligheter, värme och vila, samt även råd och mer långsiktigt stöd som t ex förmedling av kontakt med myndigheter, individuell vägledning och kurser i bl a svenska och datakunskap. Crossroads är ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Arbetsförmedlingen, Frälsningsarmén och Stockholms stad.

 

Bostället

Bostället är ett boende med stöd för människor som lever i hemlöshet. Genom stöd och vägledning får varje deltagare hjälp att bygga upp det externa nätverk han eller hon behöver för att förändra sin livssituation. Detta görs genom tre olika boendeformer: Akut dygnet runt-boende, stödboende och träningslägenheter.

 

Bostad först

Bostad först är ett treårigt metodutvecklingsprojekt i samverkan mellan Stockholms Stadsmission, socialtjänsten i Stockholms stad, Svenska Bostäder AB och Lunds Universitet. Projektet startade i augusti 2010 och innebär att människor som lever i akut hemlöshet först får ett lägenhetskontrakt, därefter individuellt anpassade stödinsatser.

 

Personligt ombud

Personligt ombud för hemlösa vänder sig till personer som är över 20 år, har en psykisk funktionsnedsättning och har anknytning till Enheten för hemlösa eller saknar stadsdelstillhörighet. Ombuden arbetar på klientens uppdrag för att varje klient ska få sina rättigheter tillgodosedda och kan t ex ge råd och stöd i kontakten med myndigheter. Ombuden granskar även kritiskt samhällets insatser för människor med psykiska funktionsnedsättningar och påtalar systemfel.

 

Äldrecenter

Äldrecenter ger ensamma äldre en möjlighet att delta i olika aktivitetsgrupper, hembesök och seniorkollo under vår och sommar på Stenfasta gästhem i Sörmland. Äldreverksamheten och Stenfasta ger äldre, oavsett ekonomi, möjlighet att bryta ensamhet och isolering. Stockholms Stadsmission har med tiden sett ett behov av hjälp för äldre med situationer som de upplever som svåra att hantera, t ex i kontakt med olika myndigheter, att få reda på rättigheter osv.

 

Källan – Fisksätra Råd- och stödcenter

Källan – Fisksätra Råd- och stödcenter är ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Svenska kyrkan i Nacka, Muslimernas förening i Nacka och S:t Konrads katolska församling. Källan vänder sig till människor med skiftande bakgrund och religion som vill ha hjälp och vägledning att orientera sig i det svenska samhället. Källan ska främja social öppenhet, förändra attityder i samhället och motverka segregation. Verksamheten erbjuder samtalsstöd och praktisk hjälp i kontakten med myndigheter, vårdinrättningar och organisationer.

Notiser

Visa alla notiser