Press & opinion

Stockholms Stadsmission arbetar med press och opinionsbildning i frågor som rör utsatthet i Stockholm och Sverige. I vårt uppdrag ingår att se, bekräfta och ge röst åt dem som ingen annan lyssnar på samt att skapa opinion för att ändra på det som orsakar nöden.

  • 4 jul 2016

Om Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en ideell förening, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. Vi bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting samt intäkter från vår affärsverksamhet.

Korta fakta

Presskontakt
Maria von Sydow
Kommunikation och Insamling
08-68 42 30 58

Senaste pressmeddelanden