Välkommen till vår folkhögskola

Stadsmissionens folkhögskola ligger i Liljeholmen i Stockholm, nära tunnelbana och tvärbana. Vi hälsar dig välkommen till ett eller flera års studier i en varm och generös atmosfär. Vår skola är omtyckt för sin varma och generösa atmosfär och här blandas människor i olika åldrar och med olika bakgrund i en personlig och trygg miljö. Studier på folkhögskola innebär frihet under ansvar, och under din tid här kommer du med säkerhet att utvecklas, upptäcka dina starka sidor och se nya möjligheter. Läs mer om respektive kurs och hur du söker under rubrikerna till höger. Här nedan är en sammanfattning av vårt utbud.

I februari publicerar vår ansökningsblankett för läsåret 2015-2016 på hemsidan och då går det bra att söka till starten i augusti. Sista ansökningsdag är 1 maj.

Allmän kurs - grundläggande behörighet för högskola
Kursen för dig med ofullständig grundskole- eller gymnasieexamen. Du väljer mellan tre inriktningar och börjar på den nivå du befinner dig, beroende på tidigare studie- och arbetsbakgrund. Studietiden är 1-3 år, i vissa fall upp till 4 år, beroende på studiebakgrund. Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina mål med studierna. Du ska även bifoga personbevis samt skolbetyg och arbetsintyg om det finns.

Svenska på SFI-nivå
Inom allmän kurs erbjuder vi också en ettårig kurs med tydlig yrkesmässig temainriktning mot storkök. Studierna varvas med praktik utanför skolan och ger en bra grund för fortsatta studier eller arbete inom området. Antagningskrav betyg i SFI-nivå C. Kursen riktar sig till kvinnor. Sedan höste 2013 har vi också SFI-undervisning som vänder sig till nyanlända, från 16 år och uppåt, och ger grundläggande kunskaper i svenska språket. Läs mer om under rubrikeb SFI.

Behandlingspedagogutbildning

Bedrivs nu som Yrkeshögskoleutbildning, se rubrik Yrkeshögskola.

Stöd vid funktionsnedsättning eller andra studiehinder
Stadsmissionens folkhögskola erbjuder ett inkluderande förhållningssätt, socialt stöd och en tillgänglig miljö. Under- visningen sker till stor del i små nivåanpassade grupper där alla kan arbeta utifrån sina förutsättningar. Vi har en hög lärartäthet och kan erbjuda kurator för personer med till exempel funktionsnedsättning av psykosocial karaktär. Skolan har också en viss teknisk utrustning som stöd vid till exempel dyslexi.

Studeranderättslig standard

Stadsmissionens folkhögskolas studeranderättsliga standard beskriver de rättigheter du har som studerande hos oss och vilken informationsskyldighet vi har. Studeranderätten regleras dels av centralt fastställda dokument enligt Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (läs mer här) och dels av riktlinjer som skolan själv utformat och som den förbinder sig att följa. Mycket av informationen i dokumentet finns publicerad direkt på vår hemsida under olika rubriker. Till höger finns hela dokumentet att skriva ut.   

Uppdragsutbildningar
Vi skräddarsyr även utbildningar för kommuner, landsting, organisationer och privatpersoner inom tex språk, matlagning, samhällsfrågor, konst och hantverk. Läs mer under rubriken Uppdragsutbildningar i menyn ovan till höger. 

Korta fakta

Läsåret 2014/2015
20 aug 2014 - 19 dec 2014
8 jan 2015 - 5 juni 2015

Läsåret 2015/2016
19 aug 2015 - 18 dec 2015
7 jan 2016 - 3 juni 2016

Kontakt
Stadsmissionens folkhögskola
Lövholmsvägen 18
117 43 Stockholm

Tel: 08-684 23 500

Maila folkhögskolan

Rektor
Magnus Wetterberg
08-684 23 515

Skolsekreterare
Pia Wikström
08-684 23 502

SYV/kurator
Hannes Claesson
08-684 23 551

Notiser