Psykoterapi för unga

Terapicenter för unga är en psykoterapimottagning som vänder sig till unga och unga vuxna i åldern 16-25 år. Mottagningen finns på Fleminggatan 113, vid Fridhemsplan. Vi är samlokaliserade med Mottagningen för unga män, och med vår Ungdomsmottagning. Vi har öppet mån-fre och vissa kvällar.

Nyfiken på grupp. Kontakta Christina Lloyd på gruppens telefontid om du vill veta mer:

Tors.10.00-10.30 på telefon 08-684 232 71.

Vad är gruppterapi?

Jag i relation till andra är en viktig del av livet, genom hela livet. Vi mår dåligt för olika saker och på olika sätt, men vanliga teman är: att känna sig ensam, utanför, annorlunda, rädsla för att  bli övergiven, längtan efter och/eller rädsla för närhet och sexualitet, hur kan jag sätta gränser och uttrycka mina egna behov gentemot andra, hur kan jag hitta mitt sammanhang och bli en i ”gänget” utan att tappa bort mig själv, känslan av att det bara är jag som tänker eller känner så här eller har det så här jobbigt.

Att gå i en gruppterapi med tydliga trygga ramar erbjuder möjlighet att arbeta med de egna problemen och de gemensamma problem som uppstår i gruppen. I gruppens fria samtal kan jag dela tankar och känslor med andra som känner igen och ger sina perspektiv, vad är lika vad är olika, vad är användbart i min process. I gruppen får jag möjlighet att söka mig vidare och hitta nya sätt att vara när det kör ihop sig och känns hopplöst. Att dela positiva erfarenheter är också en del av grupprocessen.

Gruppens ramar: Gruppen träffas 1 gång/vecka i 90 minuter, på samma tid och plats, 4-8 deltagare. Tystnadsplikt gäller för alla deltagare och de som går i gruppen umgås inte utanför gruppen. Tid läggs på att bygga upp ett tryggt terapeutiskt arbetsklimat i gruppen.

 
Verksamhetsidé

Terapicenter är i grunden en idé - en idé om att många unga i vår stad behöver en plats för arbete med sin egen psykiska hälsa, en plats där de kan möta en vuxen som hjälper dem i detta arbete!

Terapicenter för unga vill komplettera och utmana effekterna av det allmännas bristande resursfördelning beträffande den psykiska hälsan hos unga och unga vuxna

  • erbjuda möjlighet till stabila, professionella samtal för att lindra och hela det lidande som unga kan manifestera och 
  • genom detta möte ska ungdomarna få modet att själva ta ansvar för sina liv samt en ökande förmåga till kärlek och arbete
Då Terapicenter är en del av en frivilligorganisation utövar vi inte någon uppgift som myndighet. Det innebär att den som kommer till oss i princip kan vara anonym. Vi kontaktar inte någon myndighet eller familjen annat än på en uttrycklig begäran från den som söker stöd hos oss.
 


Psykoterapeuterna

För närvarande är vi åtta anställda terapeuter med mångårig erfarenhet av arbete med unga och unga vuxna. Vi har också gått i bräschen för att skapa en situation där volontärer får och kan verka i sin profession inom Stockholms stadsmission. Därför har vi idag, förutom den anställda psykoterapeutgruppen, en stab på cirka 30 psykoterapeuter, som på volontärbasis erbjuder sin kompetens till centret i olika utsträckning. 
 

Alla psykoterapier har sin utgångspunkt i den psykodynamiska teoribildningen. Vi erbjuder både enskild psykoterapi och gruppsykoterapi. I gruppterapin utgår vi från två modeller, en gruppanalytisk och en psykodramatisk modell.

Vi lägger stor vikt vid att du som vill gå i terapi själv tar kontakt med oss på våra telefontider. Läs mer

Korta fakta

Telefon: 08-684 232 71
Besöksadress
: Fleminggatan 113, 1 tr.

Våra telefontider för nyanmälan öppnar måndagen den 19 september. Nyanmälan för grupp är öppen.

För nyanmälan, ring tel:  08-684 232 71 på nedanstående tider:

Måndagar: 10.00 - 10.30
Onsdagar: 16.00 - 16.30

För grupp följande tid:

Torsdagar: 10.00 - 10.30.

Terapicenter för unga innefattar också Mottagningen för unga män


Maila oss

Vi kan inte ta emot anmälningar via e-post

Telefonnummer (tjänstetelefon):
08-684 232 70

Vi som arbetar här är nedanstående. Vill du nå någon av oss via mail klickar du på namnet: 

Ingrid Sievert Uddén
Verksamhetschef
08-6842 32 80

Stefan Salomon
Verksamhetsledare,Socionom, leg. psykoterapeut
08-6842 32 74

Rolf Danielsson
leg. sjuksköterska,
leg. psykoterapeut
08-6842 32 73

Inger Ekbom
Socionom, leg. psykoterapeut
08-6842 33 33

Sussa Johnsen
Certifierad psykodramatiker
08-6842 33 03

Jan Löwdin
Fil. kand,
leg. psykoterapeut, handledare,
projektledare MUM
08-6842 32 82

Christina Lloyd
Fil.mag, doktorand, leg.psykoterapeut
08-6842 32 72

Camilla Sörbacken
Socionom, leg. psykoterapeut
08-6842 32 33

Camilla Wåhlberg
Fil.kand. Volontäransvarig, terapeut
08-6842 33 11

 

 

 

Notiser