Bostad först

Bostad Först är en modell framtagen för att åstadkomma boendelösningar för människor som lever i hemlöshet som precis börjat praktiseras i Sverige. Modellen utgår från grundtanken att en egen bostad är en mänsklig rättighet som inte ska villkoras av exempelvis medverkan i behandling. Istället erbjuds man frivilligt stöd i den egna bostaden.

Modellen har varit framgångsrik i USA. I New York, till exempel, som är en stad med hög bostadsbrist, har drygt 80 procent av de människor som levde i hemlöshet som ingick i ett Bostad Förstprogram lyckats behålla sina bostäder vid en femårsuppföljning. Modellen har även rönt framgång i andra nordiska länder där man nu praktiserar Bostad Först.

Sverige skiljer sig från USA.Vad är det som talar för att modellen blir framgångsrik även i Sverige?
Den amerikanska modellen måste anpassas nu till svenska förhållanden och det svenska välfärdssystemet för att fungera. Därför har vi på Stockholms Stadsmission tillsammans med Stockholms Stad redan påbörjat ett försök i Stockholm. Vi vet även av erfarenhet, efter att ha tittat på våra nordiska grannländer, att Bostad Först fungerar.

Vad är fördelarna med Bostad Först?
Utvärderingar, bland annat i USA, visar att fördelarna är flera. En är större chans till framgångsrik rehabilitering genom att man kan koncentrera resurser på de som har störst behov. Förutsättningar med modellen är att skräddarsydda resurser ställs till förfogande i samband med att personen som lever i hemlöshet får ett eget lägenhetskontrakt.

Korta fakta

tf. Verksamhetschef
Pernilla Parding 
08-68 42 3214  

Notiser

Visa alla notiser