Bostället

Bostället är ett boende med stöd för människor som lever i hemlöshet. Genom stöd och vägledning får varje deltagare hjälp att bygga upp det externa nätverk han eller hon behöver för att förändra sin livssituation. Detta görs genom två olika boendeformer: Akutboende och Lågtröskelboende/Stödboende.

Bostället ligger på Högbergsgatan på Södermalm och har totalt 62 platser för både män och kvinnor. Unikt för Bostället är att arbetet bedrivs utifrån ett reparativt förhållningssätt och en värdegrund som baseras på en kristen människosyn. Verksamheten präglas av en orubblig tro på allas vilja och förmåga till förändring, oavsett livssituation. Ambitionen på Bostället är att hela tiden utveckla och förändra arbetssättet efter de behov som uppstår.

Boställets olika boenden

Akutboende (tidigare härbärge)

För vuxna kvinnor och män som lever i akut hemlöshet. Placering sker på uppdrag av socialtjänsten enligt ”Tak över huvud-garantin”. Båda verksamheterna är bemannade dygnet runt. Akutboendena har 10 platser för kvinnor och 20 platser för män. Gåvomedel finansierar Boställets akutboende dagtid. Stockholms stad finansierar boendet på natten.

Lågtröskelboende/stödboende

För kvinnor och män över 25 år som lever i hemlöshet och har en vilja till förändring. Ett boende med 25 platser på olika våningar, som inte ställer krav på att den boende är drogfri. Varje individ får stöd i arbetet med sin egen förändringsprocess. Målet är att gå vidare till en träningslägenhet eller annan typ av mer stabilt boende. Boendetid är i genomsnitt 1,5-2,5 år.

Metoder

Bostället arbetar med metoderna Reparativ rättvisa (Restorative practises), MI och är inspirerade av 12-stegsfilosofin. Bostället arbetar aktivt med att utveckla egenmakt och deltagande.

Aktiviteter

• Sysselsättning och arbete: Bostället försöker aktivt motivera till daglig sysselsättning i någon form och länkar vid behov och efter förutsättningar till exempelvis Blixtjobb.

• Kreativa aktiviteter: Bostället erbjuder olika typer av kreativa aktiviteter som exempelvis bouleturnering, bullbak och trädgårdssysslor på terrassen.

• Medarbetare och boende utvecklar och förbättrar Bostället tillsammans genom deltagande i cirkelsittningar. Det är en metod som härrör ur Restorative practicies och som går ut på att var och en får möjlighet att reflektera kring en specifik händelse eller allmän företeelse utan att lösning krävs eller ansvar måste utkrävas. Metoden syftar till att genom deltagande öka egenmakt.

Korta fakta

Adress:
Högbergsgatan 51
118 26 Stockholm

Visa på karta

tf Verksamhetschef Stödboendet:
Sofia Bergman
08-68 42 3203
 
Verksamhetsledare Stödboendet:
Jenny Brundin
08-68 42 3208 

Bostället
Telnr: 08-68 42 3200
Fax:   08-68 42 3201

Akutboende dygnet-runt för män
08-68 42 3216, 08-68 42 3217
Dygnet runt (inget insläpp mellan kl 16-19). Insläpp för nya deltagare kl. 19:00
Tak över huvudet garantin (TÖG) gäller kl 19-10

Malin Roseborg
Verksamhetsledare
08-68 42 3204

Akutboende dygnet-runt för kvinnor
08-68 42 3218, 08-68 42 3219
Tak över huvudet garantin (TÖG) gäller kl 19-10

Therezia Stefanzdotter
Verksamhetsledare
08-68 42 3207

Verksamhetschef för Akutboendena
Frida Lundberg
08-68 42 3213

Notiser

Visa alla notiser