Flicka vid en trappa tittar in i kameran.

Innan är det aldrig för sent

Fler barnfamiljer behöver vår hjälp. Stöd Stockholm Stadsmissions arbete för barn som riskerar ett liv i hemlöshet.
Ge en gåva
Barnfamiljer med små marginaler får det allt svårare. Faktum är att det nu är flera tusen av Stockholms barn som i förlängningen riskerar ett helt liv i fattigdom och i värsta fall hemlöshet. Men det behöver inte bli så.

Stockholms Stadsmission arbetar med att finnas där för dem och deras familjer. När det behövs kortsiktigt med basbehov som mat, men framförallt med det långsiktiga vägen framåt. Med värme, gemenskap och aktiviteter och med konkret rådgivning och stöd för att kunna förändra situationen.

Vi kämpar för det som inte hänt än.

Vad räcker din gåva till?

0 kr

0 Kr
kr

Fler sätt att ge stöd

Svensk Insamlingskontrolls 90-kontosymbol

Så vet du att din gåva gör nytta

Vi arbetar hela tiden för att använda våra gåvor så effektivt som möjligt. Stockholms Stadsmission har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. De kräver att minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet. Vi är också medlemmar i Giva Sverige som arbetar för etisk och professionell insamling och vi följer deras kvalitetskod.

Hur kan du ge stöd?

När du stödjer Stockholms Stadsmission gör du mer än bara att donera pengar. Du ger hopp. Du ger en chans. Du visar att någon bryr sig om de som kämpar. Genom att ge stöd är du en del av en större rörelse som strävar efter att skapa en värld där .barnfamiljer som lever i utsatthet kan ha en ljus framtid, oavsett deras nuvarande omständigheter.

I dagens komplexa och snabbföränderliga värld står många familjer inför otänkbara utmaningar. För dessa familjer, särskilt barnen, representerar din hjälp mer än bara en donation; det är en livlina. Att ge stöd är inte bara en finansiell transaktion, det är ett uttryck av mänsklig solidaritet, en utsträckt hand i svåra tider, och ett löfte om en ljusare framtid.

Vad betyder ditt stöd?

För en behövande barnfamilj kan ditt bidrag betyda en måltid, kläder eller nödvändiga skolmaterial. För en förälder kan det vara rådgivning om ekonomisk planering eller tillgång till psykologiskt stöd. Och för ett barn kan det vara en chans att bara vara ett barn – att leka, skratta och lära utan bekymmer.

När du väljer att ge stöd till Stockholms Stadsmission sätter du i gång en kedja av positiva händelser. Tänk dig glädjen i ett barns ögon när han eller hon får sin första egna, nya skolväska, eller lättnaden i en mors hjärta när hon vet att hennes barn kommer att ha mat på bordet ikväll. Du skapar oersättliga ögonblick av hopp och lättnad. Ditt stöd ger inte bara omedelbar lindring, det lägger också grunden för långvariga förbättringar inom utbildning, hälsa och välbefinnande

Varje krona räknas

Ingen donation är för liten, och varje bidrag räknas. Oavsett om du är en privatperson som vill ge stöd med en engångsdonation eller ett företag som vill vara en långsiktig partner, uppskattas varje form av stöd. Med ditt bidrag kan vi utöka vårt stöd, nå fler barnfamiljer och skapa en hållbar förändring.

Det är en vanlig missuppfattning att endast stora donationer gör en skillnad. Men sanningen är att varje bidrag, oavsett hur litet, har kraften att skapa en förändring. En mindre summa kan köpa skolböcker, medan en större summa kan förändra livet för en ensamstående mamma och hennes barn. Det viktiga är inte summan utan handlingen att ge stöd.

Ge stöd regelbundet

Att bli en regelbunden givare innebär att du kan göra en varaktig skillnad. Genom att ge stöd varje månad hjälper du oss att planera framåt och garantera kontinuerligt stöd till de familjer vi stöttar.

Medan engångsdonationer givetvis är oerhört värdefulla, kan regelbundna bidrag skapa en långsiktig påverkan. Månadsvisa donationer, även om de är små, ger oss en stabil finansieringskälla som möjliggör långsiktig planering och initiativ som kan förändra livet för hela samhället.

Företag kan också göra skillnad

Vi uppmanar även företag att ge stöd. Genom att bli en företagspartner kan du visa att ditt företag bryr sig om samhället och vill göra en positiv inverkan. Dessutom är det en chans att associera ditt varumärke med en god sak.

I en tid av globalisering och ökad medvetenhet om samhällsansvar, har företag ett unikt ansvar att bidra till samhällets bästa. Genom partnerskap, sponsorskap och program för socialt ansvarstagande kan företag utgöra en oerhört positiv kraft i samhället och för dess medborgare. När ett företag beslutar sig för att ge stöd, skickar det också en signal till sina kunder och anställda om vilka värderingar företaget står för.

Sprid budskapet!

Utöver ditt finansiella bidrag är din insats för att sprida ordet om vår verksamhet ovärderlig. Berätta för dina vänner, kollegor och familj om Stockholms Stadsmission. Genom att dela vårt uppdrag, delta i våra evenemang och bli en ambassadör för vår organisation, kan du mångfaldiga effekten av ditt bidrag.

Vart går dina pengar?

Vi förstår att när du väljer att ge stöd, vill du veta att dina pengar används på bästa möjliga sätt. Vår organisation är engagerad i att använda varje donation effektivt. Mer än 90% av alla donationer går direkt till de verksamheter och insatser som stöder barnfamiljerna.

Vi prioriterar transparens och redovisning för att försäkra att varje donation används effektivt och ansvarsfullt. Vi publicerar regelbundna uppdateringar, rapporter och fallstudier som visar de konkreta effekterna av ditt bidrag.

Ge stöd genom din kunskap och tid

Det är inte bara pengar som kan ge stöd. Hos Stockholms Stadsmission välkomnar vi volontärer som vill hjälpa till på plats, dela sina kunskaper eller bara vara där som ett stöd för de familjer som kämpar.

Din tid, din expertis, ditt engagemang – allt detta är lika värdefullt. Frivilligarbete, mentorskap och andra former av engagemang kan ha en djupgående effekt och är kritiska för vår verksamhets framgång

Tillsammans gör vi skillnad

Vi lever i en tid av osäkerhet och utmaningar. Men genom att samla våra resurser och ge stöd kan vi hjälpa barnfamiljerna att övervinna svårigheterna och bygga en bättre framtid. Det krävs en by att uppfostra ett barn, och varje bidrag, stort som litet, bidrar till den byn. Ge stöd idag och var en del av förändringen.

Genom att ge stöd investerar du i vårt samhälles framtid. I dessa utmanande tider, där många känner sig maktlösa inför såväl globala som personliga problem, ger du oss möjlighet att agera, att göra en verklig skillnad och att föra världen närmare vår gemensamma vision om fred, kärlek och förståelse. Ditt stöd är mer än bara en donation; det är en investering i framtidshopp för några av medmänniskor som lever i utsatthet.