Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomiskt bidrag för äldre, tandvård och konvalescentvård

Du som bor i Stockholms län kan ansöka om bidrag för tandvård eller konvalescentvård hos Stockholms Stadsmission. Du som är 61 år eller äldre kan, förutom bidrag för tandvård och konvalescentvård, också ansöka om allmänt ekonomiskt bidrag.

OBS! Om du äger en bostadsrätt eller en villa kan du inte få ekonomiskt stöd från oss.

Ekonomiskt bidrag till äldre

Du som är 61 år eller äldre och bosatt i Stockholms län kan ansöka om allmänt ekonomiskt bidrag för t.ex. mat, kläder, hyra eller medicin.
Du kan inte söka bidrag för:

 • advokatkostnader
 • möbler
 • tv-apparater
 • hushållsmaskiner
 • resor 

Ansökningsperiod för allmänt ekonomiskt bidrag: 24 oktober – 16 december

Du kan ansöka om ekonomiskt bidrag två gånger per år. Om du får ekonomiskt bidrag kommer det antingen att betalas ut till ditt bankkonto eller som utbetalningskort. Om du inte har svenskt personnummer eller bankkonto så kan du i ansökan skriva namn och bankkonto till någon du litar på och som vi kan sätta in pengarna till.

Bidrag till tandvård eller konvalescentvård * - ändrad ansökningsperiod

Du som är bosatt i Stockholm kan ansöka om bidrag för tandvård eller konvalescentvård, oavsett hur gammal du är.

Ansökningsperiod för bidrag till tandvård:
Observera ny ansökningsperiod: 16 januari-31 mars.
Ansökningsperiod för bidrag till konvalescentvård:
Observera ny ansökningsperiod: 16 januari-31 mars.

Du kan ansöka om bidrag till tandvård och konvalescentvård en gång per ansökningsperiod. Om du får bidraget kommer det att betalas ut genom faktura till din tandläkare eller vårdgivare.

* Konvalescentvård är vård eller behandling på sjukhus, kurort, hälsohem eller liknande och kan vara t.ex. vård för en kronisk sjukdom, utmattningssyndrom eller missbruksproblem. Vi kan bara betala ut bidraget om din vårdgivare skickar faktura till oss eller, om din vårdgivare är utomlands, genom att sätta in bidraget på vårdgivarens konto. Vi kan inte betala ut bidraget direkt till dig.

Så här ansöker du om ekonomiskt bidrag från oss

Skicka in din ansökan i ett kuvert tillsammans med följande dokument:

 • Ifylld och undertecknad blankett. Blankett för nedladdning finns härwww.stadsmissionen.se.
 • Familjebevis (kan beställas från Skatteverket).
 • Utdrag ur beskattningsregistret för föregående år (kan beställas från Skatteverket). Om det finns flera personer över 18 år i hushållet är det viktigt att det finns utdrag om inkomstuppgifter för alla vuxna i familjen så att vi kan göra en korrekt bedömning.
 • Bankengagemang och kontoöversikt från din bank inkl. fondsparande, pensionssparande och andra värdepapper. Om det flera vuxna i hushållet är det viktigt att det finns utdrag för alla i familjen så vi kan göra en korrekt bedömning.
 • Kostnadsförslag från din tandläkare eller vårdgivare för totalkostnaden ska bifogas med ansökan
 • Uppgift om du fått försörjningsstöd eller inte ska noteras på blanketten. Har du mottagit försörjningsstöd ska du först kontakta socialtjänsten i din kommun angående stöd för tandvård och bifoga socialtjänstens beslut i din ansökan till oss.
 • Vi kommer inte att fortsätta bevilja särskilda bidrag för glasögon under 2023.

Skicka in din ansökan till:

Stockholm Stadsmission
KOS/Bidrag
Fatburs Brunnsgata 26
118 28 Stockholm

Det här händer när du har skickat in din ansökan

Du får svar inom cirka fyra veckor från det att vi fått in din ansökan. Notera att det är väldigt viktigt att du skickar in alla underlag vi ber om.  Om vi får in en ofullständig ansökan kommer vi att begära in kompletteringsunderlag till ansökan, vilket innebär att handläggningstiden blir betydligt längre.

Handlingar som alltid ska bifogas till ansökan:

 • Ifylld och undertecknad blankett. Blankett för nedladdning här finns på www.stadsmissionen.se.
 • Familjebevis (kan beställas från Skatteverket).
 • Utdrag ur beskattningsregistret för föregående år (kan beställas från Skatteverket). Om det finns flera personer över 18 år i hushållet är det viktigt att det finns utdrag om inkomstuppgifter för alla vuxna i familjen så att vi kan göra en korrekt bedömning.
 • Bankengagemang och kontoöversikt från din bank inkl. fondsparande, pensionssparande och andra värdepapper. Om det flera vuxna i hushållet är det viktigt att det finns utdrag för alla i familjen så vi kan göra en korrekt bedömning. 
 • Kostnadsförslag från din tandläkare eller vårdgivare för totalkostnaden ska bifogas med ansökan. Gäller enbart om du söker bidrag för tandvård eller konvalescentvård.
 • Uppgift om du fått försörjningsstöd eller inte ska noteras på blanketten. Har du mottagit försörjningsstöd ska du först kontakta socialtjänsten i din kommun angående stöd för tandvård och bifoga socialtjänstens beslut i din ansökan till oss.
 • Vi kommer inte att fortsätta bevilja särskilda bidrag för glasögon under 2023.

För att skydda din och andras integritet svarar vi inte på frågor om enskilda ansökningar på telefon eller mejl. Har du frågor om din ansökan, skicka ett brev till oss på samma adress som du skickat ansökan till. Du får svar på din fråga inom tre veckor.

Bidrag för tandvård och konvalescentvård

Ansökningsperiod för bidrag till tandvård: Observera ny ansökningsperiod 16 januari-31 mars.
Ansökningsperiod för bidrag till konvalescentvård Observera ny ansökningsperiod: 16 januari-31 mars.

Skicka in din ansökan till:

Stockholms Stadsmission
Märk kuvert med ”Bidrag”
Fatburs Brunnsgata 26
118 28 Stockholm

Allmän telefonrådgivning

Allmän telefonrådgivning för ansökan om ekonomiskt stöd till äldre, 61 år och äldre.
Telefontid tisdagar kl. 10-11.
Telefonnummer: 08 684 233 50.

Observera att det gäller en allmän telefonrådgivning. Vi svarar inte på förfrågningar gällande den egna ansökan i dagsläget, om du har sådana frågor, skriv ett brev till oss på adressen:

Stockholms Stadsmission
Märk ”Bidrag/KOS”
Fatburs Brunnsgata 26
118 28 Stockholm