Källan råd- och stödcenter

Kvinnor på Källan i Flemingsberg pratar med varandra.
På råd- och stödcentret Källan kan du få information om hur det svenska samhället fungerar, lära dig om svensk kultur och samtala om din tro med andra. Du kan delta i olika aktiviteter och få råd och stöd i kontakt med myndigheter. 

Källans råd- och stödcenter finns på två platser i Stockholmsområdet, Järva och Flemingsberg, och är en mötesplats där deltagare ges möjlighet att stärka sin egenmakt. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan företrädare för olika kulturer och tro och använder interreligiös och interkulturell dialog och metod som verktyg där vi ser alla människors religiösa och existentiella tro som en stark resurs i det sociala rättighetsarbetet. 

Källan finns i Flemingsberg och i Husby

Sedan 2016 finns Källan i Flemingsberg. Visionen är att skapa möten mellan människor från olika kulturer och olika tro. Våren 2021 öppnade Källan i Husby.

Du är välkommen oavsett vem du är eller var du kommer ifrån!