Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bli månadsgivare för barn och andra som lever i utsatthet

  • Belopp
  • Uppgifter
  • Signering
Hur mycket vill du ge i månaden?

Så bidrar du som månadsgivare

Som månadsgivare bidrar du med pengar varje månad, enkelt via autogiro. Du hjälper barn, unga och andra människor som lever i utsatthet i Stockholm.

Tack vare ditt regelbundna stöd kan vi bygga en stabil verksamhet och planera långsiktigt. Dina pengar används till både akut hjälp och långsiktigt stöd. Du väljer själv hur mycket och hur länge du vill bidra.

Så vet du att pengarna når fram

Vi arbetar hela tiden för att använda våra gåvor så effektivt som möjligt. Stockholms Stadsmission har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll, som ställer krav på att minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet. Vi ligger en bra bit över den gränsen - under de senaste fem åren har i genomsnitt 88 procent av intäkterna gått till ändamålet. 

Vi är också medlemmar i Giva Sverige som arbetar för etisk och professionell insamling och vi följer Giva Sveriges kvalitetskod.

Det får du som månadsgivare

För att du ska kunna följa det arbete du bidrar till får du Stockholms Stadsmissions tidning Mission två gånger per år. Du får också information om hur din gåva gör nytta via e-post cirka en gång per månad.

Varmt tack för ditt stöd!

Svensk insamlingskontrolls 90-konto-logo