Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Engagemang som förbättrar hälsan och bygger gemenskap 

Två personer i köket
Engagemang och viljan att hjälpa en medmänniska och att få vara en del av något större, är en stark drivkraft hos många. Stockholmarnas engagemang är en förutsättning för hela civilsamhällets existens och för vårt arbete mot ett mänskligare samhälle. Tillsammans gör vi skillnad!

I Sverige ägnar cirka hälften av den vuxna befolkningen 15 timmar i veckan åt ideellt arbete. Det svenska engagemanget i organisationer och föreningsliv är stort och stabilt – och gör oss unika jämfört med andra länder. 

Olika former av engagemang

Engagemang kan se ut på olika sätt men handlar ofta om ett utbyte som känns bra för alla inblandade, om en frivillig insats utan att förvänta sig någon motprestation eller betalning. Det kan handla om tid, kunskap eller monetära gåvor under kortare eller längre tid. De som engagerar sig kombinerar ofta olika former av givande och i mer än en organisation. 

Engagemang förbättrar hälsan

Volontärbyrån som samlar uppdrag från många frivilligorganisationer gör årligen en Volontärbarometer. Den senaste barometern visar att åtta av tio upplever att de mår bättre tack vare sitt engagemang. Att göra något för någon annan är bra både för den du hjälper och för dig själv. 
Människor som engagerar sig som volontärer uppvisar starkare immunförsvar, mindre depressioner, bättre allmän hälsa och mindre värk. Det finns studier som visar att volontärarbete skyddar från hjärtsjukdomar och att volontärer lever längre. 

Engagemang ger glädje

Om du har din medmänniska i centrum blir du gladare. Forskning visar att omtanke, god beröring och utgivande handlingar stärker vårt eget välbefinnande. Vi blir faktiskt gladare av att till exempel ge något till någon annan än att ge till oss själva.

Hylla och uppmuntra engagemanget!

Engagemang skapar samhörighet och bygger tillit och gemenskap både bland individer och i samhället i stort. Det blir också ett inkluderande kitt som förebygger utanförskap. Engagemang i ideella organisationer och föreningar är också en viktig del i att låta fler röster höras och komma till tals. Engagerande medborgare är en viktig del i en modern demokrati. 

Inom Stockholms Stadsmission kompletterar våra volontärer det arbete som våra medarbetare utför. 2016 arbetade över 400 volontärer drygt 20 500 timmar som komplement till de cirka 350 anställda. 

Tack alla engagerade för er insats. Tillsammans gör vi Stockholm till en mänskligare stad. 

Aktuella uppdrag just nu:

Just nu behöver vi volontärer till:

1. Matmissionen, en social matbutik för människor i ekonomisk utsatthet och till

2. Mat, prat och sociala aktiviteter för ungdomar som bor i fadderhem

Du anmäler intresse via Volontärbyrån.

Källa: ”Svenskarnas engagemang är större än någonsin” Ersta Sköndal Högskola 2010, Volontärbyrån: Volontärbarometern 2016