Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Matminnen som skapar förändring för barn och unga

På bilden: Jessica Sehlin HR- & Kommunikationsdirektör
Kavli är inte ett företag som alla andra, de ägs nämligen av en stiftelse, Kavlifonden, vars enda syfte är att dela ut deras överskott till goda ändamål. Allt för att bidra till ett bättre samhälle. Som huvudpartner till Stockholms Stadsmission bidrar Kavli till att skapa goda matminnen på Unga Station. Att få laga god och nyttig mat tillsammans är en viktig del i vårt arbete som syftar till att förändra livssituationen för våra deltagare.

Jessica Sehlin, HR & Kommunikations Direktör på O. Kavli AB, berättar mer om samarbetet i Sverige.

Varför stödjer ni Stockholms Stadsmission?
Som livsmedelsföretag brinner vi ju förstås för frågor som matfattigdom och matsvinn. Vi har bland annat möjlighet att stötta Stockholms Stadsmission genom att tillhandahålla produkter som Stadsmissionen kan erbjuda dem som har det svårt att få tillräckligt med mat, bland annat på grund av låg inkomst. Genom maten erbjuder Stadsmissionen en samvaro med utflykter, fika och matkassar som bidrar till frukost eller tillbehör till middagsbordet. Att se människor samlas kring maten, i gemenskap under trygga förhållanden är en fin och viktig insats. Vi vill gärna vara med och bidra till detta.  

Hur ser samarbetet med Stockholms Stadsmission ut?
Vi samarbetar med Stockholms Stadsmission på flera olika sätt, vilket förstås är jättekul! 
Vi har bland annat skänkt produkter till Stadsmissionen Unga Station i Vårberg. Vi har även bidragit med olika produkter till olika aktiviteter då vi skickat varuprover på Mjukost, Majonnäs, Amerikansk Dressing och Senap. Dessa produkter har bland annat gått till mellismackor till familjer, sportlovsaktiviteter med utegrillning och matkassar, ca 30 st per vecka. 
Vi har varit med på Bamseloppet – en fin aktivitet som uppmuntrar till rörelseaktivering för barn. Där har vi varit med och bidragit till presentpåsar för barn och tillhandahållit produkter för grillningar i parken. Vi kommer som nästa aktivitet bidra till produkter till Kolloverksamhet i Strängnäs där barnfamiljer kan få några dagars skön avkoppling på sommarlovet. När livet blir mer normalt planerar vi för att vara en del av verksamheten på ett mer inkluderande sätt och skapa fikagrupper för familjer och tonåringar. 
Utöver detta så röstades Sveriges Stadsmissioner, i vilken Stockholms Stadsmission ingår, fram som en av de organisationer som fick ta emot medel från vår organisation förra året. Varje år får vårt vi nämligen en summa pengar av våra ägare – Kavlifonden. Våra medarbetare får föreslå organisationer och genom röstning fördela dessa pengar på de föreslagna organisationer som valts ut. Sveriges Stadsmissioner var ett av förra årets mottagare- Vi har en så kallad Kavlifondsdag där medarbetare och organisationer träffas. Sedan träffas de igen under utdelningen. Båda dessa event är mycket uppskattade av medarbetare och organisationer - och kan ofta bli väldigt känsloladdat. Förra året mottog Sveriges Stadsmissioner 21% av medarbetarnas röster!

Vi tror att engagemanget beror på insikten – och stoltheten som kommer med den - att vi gör gott i världen.

Hur arbetar ni med hållbarhet?
Vi ägs av Kavlifonden, en stiftelse vars ända syfta är att dela ut hela vårt överskott till välgörande ändamål. Att ta ansvar och bidra till en hållbar utveckling är därför själva värdegrunden för vår verksamhet. Sedan ska Kavlis hållbarhetsarbete omfatta många olika områden i alla delar av verksamheten - vi har därför nyligen lanserat begreppet ”ansvarsfull tillväxt” vilket innebär att affärsstrategierna och hållbarhet nu helt integreras och betraktas som ömsesidigt beroende. Smarta förpackningar, schyssta råvaror, minskat matsvinn, hållbara människor är bara några exempel på det vi fokuserar på. Vi har ett tydligt ramverk, tydliga mål och har även undertecknat branschöverskridande avtal, som exempelvis Hållbarhetsmanifestet och DLFs Plastinitiativet. 

Vad betyder stödet till Stockholms Stadsmission för er som företag och för era anställda? 
Såklart betyder det mycket att stötta en verksamhet som har en värdegrund som vi på Kavli delar. Delaktighet och gemenskap är viktiga värdeord på Kavli. Förebyggande av utanförskap är något vi alla praktiserar dagligen utifrån utövandet av vårt empatiska ledar- och medarbetarskap. Trygghet och tillit är grundstommar för oss. Både Kavli och Kavlifonden söker sig till organisationer som på något sätt arbetar för detta. Stockholms Stadsmission är ett givet val.  

Varför är samhällsengagemanget så viktigt för medarbetarna tror du?
Våra medarbetare visar gång på gång och i olika sammanhang på ett väldigt stort engagemang. Vi tror att medarbetare som jobbar på Kavli – genom att jobba på Kavli - utmanar den traditionella, kapitalistiska strukturen. Vi är alla otroligt stolta över vår ägarform, såklart är det motiverande att ens dagliga arbetsinsatser ligger till grund för att kunna dela ut nästan 100 miljoner kronor årligen till välgörande ändamål. Vi tror att engagemanget beror på insikten – och stoltheten som kommer med den - att vi gör gott i världen.

Läs mer om Kavlifonden och vårt samarbete här

Huvudpartner till Stockholms Stadsmission

Om O. Kavli AB

O. Kavli AB är ett livsmedelsproducerande företag som har omkring 225 anställda. Vi tillverkar våra produkter på våra anläggningar i Älvsjö, Eslöv och Åbo.
O. Kavli Sverige är en del av Kavli Group och finns, utöver Sverige, också i Norge, Finland och England. Kavli Group ägs av en stiftelse med enda syfte att dela ut verksamhetens överskott till välgörande ändamål. Det var Kavlifondens grundare, norrmannen Knut Kavli, som 1962 bestämde att livsmedelskoncernens överskott ska gå till humanitära ändamål, forskning och kultur. Kavlifonden delar årligen ut ungefär 100 miljoner kronor och målet med Kavlifondens utdelningar är att skapa positiva ringar på vattnet i folks liv – både för enskilda människor, i lokalsamhället och globalt.