Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

M3 Bygg bidrar till det lokala samhället

Fyra personer i varselkläder tittar in i kameran
Med stort engagemang har M3 Bygg blivit en huvudpartner till Stockholms Stadsmission men också blivit väldigt delaktiga i den framtida mötesplatsen St Paul på Mariatorget. Här berättar M3 Bygg om vad samarbetet innebär och personalens delaktighet i beslutet om att stötta vår organisation.

Varför stödjer ni Stockholms Stadsmission?
Vi har i många år stöttat och bidragit till olika organisationer och ville nu ta steget till ett samarbete där vi kan bidra och ge tillbaka till samhället på ett mer långsiktigt sätt. När det gäller sponsring vill vi vara engagerade i sociala frågor genom att stötta verksamheter som står för breddverksamhet och ett hållbart och inkluderande samhälle med lokal förankring, så det blev väldigt naturligt att samarbeta och stödja Stockholms Stadsmission.

Hur ser samarbetet med Stockholms Stadsmission ut?
Vi har valt att bli huvudpartner för att vi vill ha ett långsiktigt samarbete där vi kan bidra till staden. I detta samarbete ingår även att renovera St Pauls kyrkan som blir en dynamisk mötesplats som välkomnar alla. Vi ser fram emot att vi som företag och våra medarbetare får lära sig mer av och bli delaktiga i Stadsmissionens verksamhet. 

Hur arbetar ni med hållbarhet?
Vi arbetar med hållbarhet på flera olika plan. I den dagliga verksamheten jobbar vi mycket med att minska vår miljöpåverkan. En annan viktig del i hållbarhetsarbetet är våra medarbetare. En hög prioritet är hälsa och säkerhet, som inkluderar att skapa trygga arbetsplatser samt att vara ett företag där medarbetarna trivs, presterar och utvecklas. Ett annat prioriterat område för oss är socialt ansvar och att värna om närmiljön vi verkar i.

Vad betyder stödet till Stockholms Stadsmission för er som företag och för era anställda? Varför är samhällsengagemanget så viktigt för medarbetarna tror du?
När vi påbörjade vårt hållbarhetsarbete ställde vi frågan till våra medarbetare om vad de tyckte var viktigast när det gäller den sociala aspekten. Svaret var entydigt, vi vill bidra till det lokala samhället, till människorna och miljön i vår närhet. Vi vill vara delaktiga. Delaktighet genomsyrar företaget, det är mycket viktigt för oss alla i hela vår verksamhet. Vi känner en stor stolthet för det vi skapar och bygger. Det engagemanget finns även för samhället i vår närhet och de föreningar vi väljer att stödja har våra medarbetare gett förslag till. Det är viktigt att kunna bidra och hjälpa till i de områden där vi verkar och det kan vi göra genom att stödja Stockholms Stadsmission. Vi är våra projekt! 

Läs mer om M3 Byggs hållbarhetsarbete.

Huvudpartner till Stockholms Stadsmission

Om M3 Bygg

Om M3 Bygg:
M3 Bygg arbetar med entreprenadverksamhet inom Storstockholm och vårt erbjudande utgår från vår affärsidé: ”Med kompetens, erfarenhet och engagemang ger vi en trygghet genom hela byggprocessen, vilket höjer värdena i boende– och arbetsmiljöer”. Med detta fångar vi upp ett komplett erbjudande till våra kunder. Det vill säga att vara en trygg partner som engagerar och skapar värde. M3 Bygg är ett privatägt byggföretag som startade i Stockholm 2000 och vår marknad är Storstockholm där vi vänder oss till kommersiella och offentliga fastighetsägare.