Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wallfast och Wallenius bidrar till dynamisk mötesplats

Företaget Wallfast är huvudpartner till Stockholms Stadsmission. På bilden synd företagets vd Mikael Eskils.
Projekt St Paul har som vision att skapa en mötesplats med stort hjärterum främst för Stockholms Stadsmissions deltagare, men i ett större perspektiv öppna upp för alla som vill fördjupa sitt samhällsengagemang. För Wallfast och Wallenius känns det värdefullt att få vara med och bidra i detta arbete. Mikael Eskils, vd på Wallfast, berättar mer om deras engagemang.

Varför stödjer ni Stockholms Stadsmission?
Som en av Stockholms största privata fastighetsägare har vi på Wallfast ett stort ansvar och ett stort engagemang i att bidra till en hållbar stadsutveckling. Insatser behövs i alla delar av samhället och ett stort mänskligt engagemang är utmärkande för våra ägare. Därför går vi in som huvudpartners i Stockholms Stadsmissions projekt Mötesplats St Paul tillsammans med vårt systerbolag Walleniusrederierna, vars ursprungliga huvudkontor legat granne med kyrkan sedan 1934.

Hur ser samarbetet med Stockholms Stadsmission ut?
Vi har under 20 års tid donerat årligen till Stockholms Stadsmissions verksamhet i stort. Sedan ett tiotal år stöttar vi även Bostad Först med bidrar med lägenheter till Stockholms mest utsatta. Att vi nu även går in i projektet Mötesplats St Paul ser vi som mycket värdefullt. Vi får vara med och utveckla den här dynamiska mötesplatsen dit alla människor är välkomna, och det gör vi med en större donation från oss och vårt systerbolag Walleniusrederierna.

Vi går in som huvudpartners i Mötesplats St Paul med vårt systerbolag Walleniusrederierna. St Paulskyrkan ligger både oss och våra ägare varmt om hjärtat, eftersom koncernens ursprungliga huvudkontor ligger granne med kyrkan. Att bidra till att utveckla den här lokalen till en dynamisk mötesplats där alla människor, oavsett livsbakgrund, är välkomna känns både värdefullt och innerligt från vår sida.
 

Hur arbetar ni med hållbarhet?
Wallfast är miljöcertifierat sedan 2002 och arbetar systematiserat för att minska negativ påverkan på miljön. Vi är självförsörjande av fossilfri el med våra vindkraftverk, sol-el och biogasanläggning. Inom den sociala hållbarheten har vi primärt stöttat ungdomar i de områden där vi har fastigheter. Det har gällt Läxhjälpen, Sambafotboll, Friidrottsläger, Unga på Operan, ungdomsseglingar. Vi ingår i en större koncern och tillsammans har vi hållbara initiativ i samtliga FNs 17 Globala mål. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Vad betyder stödet till Stockholms Stadsmission för er som företag och för era anställda? Varför är samhällsengagemanget så viktigt för medarbetarna tror du?
Hållbarhet och samhällsengagemang har varit ledstjärnor i vår verksamhet länge och ingår därför i våra medarbetares vardag. Vi har en stark tradition och stor medvetenhet om de här frågorna, och våra medarbetare utvecklar dem vidare i sina dagliga uppgifter. Vi alla känner stolthet att vi har möjlighet att stötta och bidra där det behövs som mest.

Läs mer om Wallfasts stöd till St Paul här.

Huvudpartner till Stockholms Stadsmission

Om Wallfast och Wallenius

Wallfast äger och förvaltar närmare 4 000 lägenheter i Stockholmsområdet. Fastigheterna sköts av Wallfast AB och Hässelby Hem AB. Wallfast bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2002.
Walleniusrederierna är investerare och aktiv ägare inom den globala sjöfarten, främst det internationella bil- och RoRo-segmentet vilket blivit ett signum för Wallenius.