Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SBAB vill ta ansvar i samhället

SBABs affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. Vårt samhällsansvar är en central och tydlig del av vår mission. Det handlar om socialt ansvarstagande inom ramen för vår kärnverksamhet, där vi på olika sätt är med och bidrar till bättre boende och boendeekonomi.

Vi stödjer Stockholms Stadsmission i målet att fram till 2018 halvera den akuta hemlösheten i Stockholms stad, ett projekt med namnet Särskildnyttan. Inom ramen för projektet har vi bland annat upplåtit en projektledarresurs på heltid. Vi har också sammanfört representanter från Stadsmissionen, Stockholms stad och våra kunder bland fastighetsbolagen för att diskutera hur vi tillsammans kan hitta lösningar i syfte att minska hemlösheten.

Vi bidrar även på andra sätt till Stockholms Stadsmissions verksamheter. Vi stöttar med arbetskraft i form av volontärarbete, förmånlig finansiering av deras lokaler, insamlingar från medarbetare och företaget samt stöttning vid akuta händelser (t.ex. i samband med flyktingkatastrofen). Vi har även tagit fram en tjänst, Grannjouren, som SBAB bekostar för de fastighetsägare som stöttar Stockholms Stadsmissions Uppsökarteam.

Besök www.sbab.se

Partnerföretag till Stockholms Stadsmission