Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Årets julpaket för företag

Tack för att ni stödjer vårt arbete för barn i utsatthet

Porträtt Ulrika Ferntstedt
Har ni frågor om gåvor och vänföretag?
Kontakta Ulrika, ansvarig vänföretag.
ulrika.fernstedt [at] stadsmissionen.se

Om barn i utsatthet

I Stockholm lever allt för många barn i utsatthet. Det kan handla om fattigdom, osäkra boendeförhållanden, våld i hemmet, föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa.

Coronakrisen har bidragit till att många barn och familjer som redan hade det svårt nu fått det ännu tuffare. Föräldrar som haft osäkra anställningar har förlorat sina jobb. Många söker hjälp eftersom pengarna inte räcker till hyran eller till mat månaden ut. Utsattheten har också blivit större för barn som lever i en otrygg hemmiljö.

Stöd till barn och familjer i utsatthet

Unga Station är Stockholms Stadsmissions mötesplats för familjer som på olika sätt lever i utsatthet och upplever svårigheter i livet. Här erbjuder vi bland annat presentkort på mat, ekonomiskt bistånd, stöd i kontakt med myndigheter, samtalsstöd, matlagningskvällar, läxläsning, aktiviteter och utflykter under skolloven. Verksamheten finns på Söder, Järva och i Vårberg.
Svensk insamlingskontrolls 90-kontosymbol

Så vet ni att er gåva gör nytta

Vi arbetar hela tiden för att använda våra gåvor så effektivt som möjligt. Stockholms Stadsmission har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. De kräver att minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet. Vi ligger en bra bit över den gränsen - under de senaste fem åren har i genomsnitt 88 procent av våra intäkter gått till ändamålet. Vi är också medlemmar i Giva Sverige som arbetar för etisk och professionell insamling och vi följer deras kvalitetskod.

Våra huvudpartners