Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stena Fastigheter är en del av samhällsnyttan

Tre kvinnor som besöker Källan Fisksätra
Stena Fastigheter är ensam ägare av alla hyresfastigheter i Fisksätra. Därför var det naturligt att redan från börja gå in och stödja råd- och stödcentret Källan, ett samarbete mellan företrädare för olika kulturer och religioner som arbetar för ökad integration. 

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag. Sarah Pettersson är ansvarig för Stena Fastigheters sociala engagemang i Stockholm, eller relationsförvaltning som bolaget själva kallar det. 

Hur arbetar ni med hållbarhet i stort?

– Vi arbetar givetvis i våra fastigheter med miljöfrågor, hållbar energi och resursförvaltning, men det sociala engagemanget hos oss kallas för relationsförvaltning. Det är ett passade begrepp eftersom vi arbetar med fastighetsförvaltning för hyresgäster och vårt arbete handlar om att förvalta relationerna med de människor som bor i våra fastigheter. För oss är den sociala aspekten av hållbarhet att skapa trygghet och trivsel i våra bostadsområden och vi arbetar på ganska bred front, samarbetar med föreningar eller kommunen, beroende av hur behoven ser ut och utgår från de lokala behoven som finns i områdena. Vi har även fastigheter i andra delar av Stockholm som exempelvis Haninge, Sköndal och Skärholmen.

En satsning på det sociala är alltid en god affär oavsett vilken bransch man verkar i.

Sarah Pettersson, ansvarig relationsförvaltning Stockholm, Stena Fastigheter

Varför stödjer ni Stockholms Stadsmission?

– Vårt stöd riktas framför allt till Källan i Fisksätra. Fisksätra är vårt största bostadsområde med 2500 lägenheter och därför var det naturligt för oss att vara med och stötta Källan. Verksamheten har en bred inriktning som fyller en stor och viktig funktion. Många av våra hyresgäster besöker Källan och får stöd. 

Stockholms Stadsmission är en av flera organisationer som driver Källan. Råd- och stödcentret är ett samarbete mellan företrädare för olika kulturer och religioner som arbetar för ökad integration. Verksamheten startade först i Fisksätra men finns numer även i Flemingsberg och ger råd om hur det svenska samhället fungerar, håller kurser i svenska, erbjuder stöd i kontakt med myndigheter. Pernilla Landin är diakon i Nacka församling och verksamhetsledare för Källan Fisksätra.

– Källan i Fisksätra är mycket tacksamma för Stena Fastigheters stöd. Företaget har under de snart tio år verksamheten funnits hela tiden stöttat, bidragit och trott på nyttan som Källans arbete utgör. I en tid då det för många människor är svårt att klara sitt uppehälle, hitta ett arbete eller integreras i samhället är Källans arbete både viktigt och livsavgörande för alla de människor som söker sig hit för stöd, hjälp och gemenskap, säger hon. 

Stena Fastigheter samarbetade även Stockholms Stadsmission kring särskildnyttan, ett projekt som gav möjlighet för fler människor i utsatthet, som inte har ett boende, att kunna få en första lägenhet. Projektet är nu avslutat.

Vad betyder stödet till Stockholms Stadsmission för er som företag och för era anställda? 

– Jag tror att våra anställda känner sig stolta över att Stockholms Stadsmission jobbar aktivt med sociala frågor i våra områden. Det märker vi när vi anställer ny personal. Det lokala engagemanget och att själv få vara med att bidra positivt till lokalsamhället har blivit en viktig punkt i rekryteringen. Relationsförvaltning, alltså vårt sociala engagemang, ska genomsyra hela vår organisation och det är ett sätt för oss att förvalta våra områden på. Det påverkar våra anställda, framför allt våra fastighetsförvaltare och våra fastighetsvärdar som är ute i lägenheterna och ansvarar för områdena. 

Varför arbetar ni med socialt engagemang på Stena Fastigheter?

– Som fastighetsbolag och särskilt ett bolag som äger många bostäder måste vi se oss som en samhällsaktör och vara en del av samhällsnyttan. Vi är självklart ett privatägt bolag men vi måste också ta vårt sociala ansvar. Jag tror också att man måste se det som att en satsning på det sociala alltid en god affär oavsett vilken bransch man verkar i. Ett välmående samhälle gynnar alla.

Läs mer om Stena Fastigheters relationsförvaltning på deras webbplats.

Partnerföretag till Stockholms Stadsmission

Om Stena Fastigheter

Stena Fastigheter ingår i Stena-sfären och är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag. Företaget äger och förvaltar över 24 000 bostäder och 3 500 lokaler framför allt i storstadsregionerna Göteborg, Malmö, Stockholm men även i Lund, Lomma, Landskrona och Uppsala samt har verksamhet utomlands.