Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska Retursystem stödjer Matcentralen

Anna Elgh VD Svenska Retursystem
Svenska Retursystem har varit partnerföretag till Stockholms Stadsmission sedan 2017. Genom ett aktivt hållbarhetsarbete ser de ett stort värde i att kunna stötta vårt arbete med matsvinn som görs varje dag i Matcentralen. Anna Elgh, VD på SRS berättar mer.

Vi samarbetar med Stockholms Stadsmission sedan 2017. Valet av samarbetspartner var ett resultat av att vi träffade olika organisationer när vi såg över hur vi skulle arbeta med social hållbarhet. När Stockholms Stadsmission berättade om sitt arbete med matsvinn i verksamheten Matcentralen kändes det som ett klockrent alternativ för oss. Här kunde vi både stötta monetärt och dela med oss av vår kompetens.

Vi bidrar med ett finansiellt stöd årligen till Stockholms Stadsmissions verksamhet Matcentralen. Förutom detta delar vi med oss av vår kunskap inom logistik – både till det lokala arbetet men också till projektet med att ta fram en nationell matbank. Det började med att vi stöttade i en IT-lösning som behövdes i verksamheten och ur diskussionerna kom en efterfrågan att bilda ett advisory board där vi deltog tillsammans med Bring och Arvid Nordqvist i arbetet. Nu sitter jag med i styrgruppen tillsammans med Annica från Axfood. Idén nu är att branschen behöver äga frågan och säkerställa finansiering och hitta en långsiktig och hållbar lösning. 

Vi vill jobba med hållbarhet i alla dimensioner. I detta var det viktigt att hitta en partner som kändes rätt, vilket det som sagt gjorde med Stockholms Stadsmission.

Hållbarhetsarbete på flera håll

Vi arbetar väldigt systematiskt med alla delar inom hållbarhet. När det gäller den miljömässiga aspekten gör vi livscykelanalyser och driver förbättringsarbete med bäst effekt. Vi har också satt som mål att vara helt fossilfria i våra svenska transporter till 2025! Den ekonomiska hållbarheten har vi drivit tillsammans med vår bank, den sociala delen där kommer Stockholms Stadsmission in i bilden och är väldigt viktiga!

Den viktigaste anledningen till detta är engagemanget från våra medarbetare! Vi satte ihop en grupp internt som skulle arbeta med detta, och vårt medarbetarengagemang har varit viktigt för att driva detta viktiga arbete.
Vi som bolag har medarbetare som tycker att detta är viktigt och det speglar sig i ett helhetstänk kring vårt engagemang t.ex. har vi haft vår jullunch på Grillska och vi låter alla anställda ta del av partnerprogrammet som kommer i och med samarbetet med Stockholms Stadsmission. Alla - även styrelsen är engagerad!

Läs mer om Svenska Retursystems hållbarhetsarbete.

Partnerföretag till Stockholms Stadsmission

Om Svenska Retursystem

Svenska Retursystem driver ett smart kretslopp för livsmedel. Genom att transportera varor med returlådor och returpallar minskar livsmedelsbranschen sitt klimatavtryck. Lådorna och pallarna kan användas om och om igen i cirka 15 år. Sedan start har retursystemet ersatt över 1,5 miljarder engångsemballage.