Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om kvinnor i hemlöshet

Stockholms Stadsmission möter dagligen kvinnor som lever i akut hemlöshet. Livet i hemlöshet är enormt sårbart då kvinnor i högre utsträckning utnyttjas på olika sätt och utsätts för våld och övergrepp.

Antalet kvinnor i hemlöshet ökar

Stockholms stads kartläggning av människor i hemlöshet från september 2018 visar att 812 kvinnor lever i akut hemlöshet i Stockholm. Det är en ökning med 77 kvinnor (10 procent) jämfört med mätningen 2016 då antalet var 735 kvinnor.

I kartläggningen använder Stockholms stad följande definition av hemlöshet:

  • En hemlös person är en person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare.
  • Till de hemlösa räknas personer som bor på institutioner eller härbärgen och som inte har någon bostad ordnad vid en eventuell utskrivning.
  • Till de hemlösa räknas också personer som tillfälligt bor hos olika kamrater eller bekanta (max tre månader).

I Socialstyrelsens nationella kartläggning av hemlöshet som gjordes 2017 kan man också se en trend att antalet kvinnor i hemlöshet ökar.

Orsaker till hemlöshet

Hemlöshet kan ha många olika orsaker. Alla kvinnor har sin egen historia. Det kan exempelvis handla om att det finns ett missbruk, psykisk ohälsa, fattigdom eller våld i nära relation.

Stockholms Stads kartläggning visar att kvinnor tenderar att vara överrepresenterade i så kallad strukturellt orsakad hemlöshet, där orsaken främst handlar om låga inkomster i kombination med bristen på billiga bostäder. Skilsmässa eller att förlora jobbet kan räcka för att tappa fotfästet.

Vem bär ansvaret? 

Kommunen ansvarar för bostadsförsörjningen för kommunens innevånare. Kommunen har, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att var och en får det stöd och den hjälp han eller hon kan behöva för att motverka hemlöshet.

Vad gör Stockholms Stadsmission för kvinnor i hemlöshet?

Som idéburen organisation kompletterar vi samhällets resurser. Tack vare gåvor kan Stockholms Stadsmission hjälpa och lindra den utsatthet som hemlöshet innebär. På uppdrag av kommuner driver vi också boenden för vuxna som lever i hemlöshet, exempelvis BoKlara som du kan läsa mer om längre ner på sidan.

Stockholms Stadsmission arbetar också med opinionsbildning för att påverka bostadspolitiken, och därmed stävja orsakerna till hemlösheten.

Senaste gåvorna

3 510 kr
2020-09-24

Insamling av personalen i samarbete med Cykelvasan.

500 kr
2020-09-23

Ett litet bidrag gör en stor insats för de som behöver det mest

200 kr
2020-09-23

Nu gör ett så fantastiskt jobb ❤

300 kr
2020-09-23

Känner så för de hemlösa och för barnfamiljer som har det svårt.

200 kr
2020-09-23

Ett bidrag till "Noah" och andra barn i hans situation.

Boklara - för kvinnor i hemlöshet

BoKlara är Stockholms Stadsmissions verksamhet för kvinnor i hemlöshet. Här erbjuds bland annat:

  • hemlagad, näringsrik mat
  • möjlighet till tvätt, dusch och vila
  • aktiviteter, exempelvis tillgång till ateljé
  • samtalsstöd för att motivera till långsiktig förändring
  • stöd i kontakter med socialtjänst och psykiatri
  • akutboende där placeringar sker av socialtjänsten.
Svensk Insamlingskontrolls 90-kontosymbol

Så vet du att din gåva gör nytta

Vi arbetar hela tiden för att använda våra gåvor så effektivt som möjligt. Stockholms Stadsmission har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. De kräver att minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet. Vi ligger en bra bit över den gränsen - under de senaste fem åren har i genomsnitt 86 procent av våra intäkter gått till ändamålet. Vi är också medlemmar i Giva Sverige som arbetar för etisk och professionell insamling och vi följer deras kvalitetskod.