Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanliga frågor

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren om Stadsmissionens hyresförmedling.

Vilka står bakom Stadsmissionens hyresförmedling?

Stockholms Stadsmission och Uppsala Stadsmission med resurser från regeringen.

Varför startar Stockholms Stadsmission/Uppsala Stadsmission en hyresförmedling?

Bostadsbristen i Stockholm och Uppsala är ett faktum. Stockholms Stadsmission och Uppsala Stadsmission startar hyresförmedling med syfte att få fler privatpersoner att hyra ut outnyttjade rum. Först ut att ta del av förmedlingen är myndiga gymnasiestuderande med tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Målsättningen är att förmedla 300 boenden i Stockholms län och Uppsala län innan årsskiftet.  

Med Stadsmissionens hyresförmedling vill vi på sikt medverka till en förändrad bostadsmarknad, där utgångspunkten är att alla får bo bra. Vi vill underlätta för personer som av olika anledningar har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden.

Vilka hyr ni ut till? 

Först ut att ta del av förmedlingen är myndiga gymnasiestuderande med tillfälligt uppehållstillstånd utifrån den Nya Gymnasielagen. 

Vilka är dessa studenter? 

Det är myndiga gymnasiestuderande som fått tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige och som är i behov av ett tryggt hem. Det som dessa studenter har gemensamt är att de har tillfälligt uppehållstillstånd utifrån den så kallade Nya Gymnasielagen. Det betyder att de kom som ensamkommande barn senast 25 november 2015. Att de idag är över 18 år och studerar på gymnasiet. De har alla olika bakgrunder (majoriteten är från Afghanistan) och väldigt skiftande förutsättningar. Vissa kommer från en akademisk bakgrund medan andra inte har någon tidigare utbildning.   

Hyr ni ut till andra deltagare inom Stockholms Stadsmission och Uppsala Stadsmission?

Kanske i framtiden. Först ut att ta del av förmedlingen är myndiga gymnasiestuderande med tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.

På vilket sätt menar ni att det är säkert att hyra ut genom er? 

Det är vanligt att man utgår från sin egen bekantskapskrets när man letar efter en hyresgäst för att det är enklast så. Vi menar att vi kan vara den länk mellan hyresvärden och hyresgästen som gör det tryggare och enklare för båda parter och som också skapar oväntade möten som annars kanske inte blivit av.

Stadsmissionens hyresförmedling står för matchning mellan hyresvärd och hyresgäst, skriver skräddarsydda avtal som möter bådas behov och fungerar som stöd under hela perioden. Som hyresvärd gör du skillnad, under trygga former, samtidigt som du får extra pengar i plånboken.

Vem står som hyresgäst på kontraktet?

Hyresgästen står på kontraktet. 

Vilka typer av bostäder söker ni?

Vi söker privata bostäder för andrahandshyra eller lösningar som möjliggör för en inneboende – allt från rum i lägenhet till Attefallshus. De grundläggande krav som vi tillämpar är att boendet ska uppfylla svenska standardkrav vad gäller möjlighet till el, värme, tvätt, toalett och dusch.

Hur stort måste ytan vara för att man ska kunna hyra ut genom er?

Det är upp till hyresgästen, de bestämmer själv vad som duger – så alla förslag är välkomna. Men en önskan är att boendet uppfyller svenska standardkrav vad gäller möjlighet till el, värme, tvätt, toalett och dusch.

Hur lång tid vill ni att hyresvärden ska kunna hyra ut för att det ska vara aktuellt för er?

Kontraktet skrivs på minst 6 månader.

Vad ligger hyran på?

Hyran är marknadsmässig och vi ger hyresvärden ett konkret hyresförslag att ta ställning till. 

Exakt hur ser själva processen ut?

  1. Anmäl ditt intresse enkelt på vår hemsida. 
  2. Vi kontaktar dig och bokar tid för ett personligt möte.
  3. Under ett första möte går vi igenom förutsättningarna för boendet och skissar tillsammans upp en handlingsplan.
  4. Matchning med hyresgäst sker antingen tillsammans med oss eller på tu man hand. 
  5. Ni får ett kontraktsförslag att ta ställning till.  

Vad menar ni när ni skriver att ni hjälper till att göra ytan till ett boende?

Våra insatser anpassas från situation till situation. I slutändan handlar det om bostadens utformning och skick. Det kan exempelvis röra sig om en enkel skiljevägg eller ny färg på väggarna. Kontakta oss med dina förutsättningar så tydliggör vi vad vi kan hjälpa till med i just ert fall.

Det finns en stor grupp människor som inte har bostad. Varför riktar ni in er just på gymnasieungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd?

Vi har fått pengar från regeringen för att skapa trygga och socialt hållbara bostäder till denna målgrupp. Vi har en plan att på sikt vända oss till en bredare grupp människor där målgruppen gymnasiestuderande med tillfälligt uppehållstillstånd är först ut. De står utan kontaktnät i ett nytt land och behöver ett tryggt boende för att klara skolan. 

Är det Stockholms Stadsmissions och Uppsala Stadsmissions insamlade pengar som går till att betala hyreskostnader för gruppen ensamkommande med tillfälligt uppehållstillstånd?

Nej det är inte insamlade gåvor. Stockholms Stadsmission är en av sex ideella organisationer som fått medel från regeringen med uppdraget att jobba med insatser för ensamkommande unga vuxna. Stockholms Stadsmission har, tack vare regeringens medel, tillsammans med Uppsala Stadsmission startat Stadsmissionens hyresförmedling.

Hur mycket pengar handlar det om?

Regeringen satsar totalt 120 miljoner kronor per år i tre år för att stötta sex ideella organisationer i deras arbete mot hemlöshet bland unga vuxna. Det är Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Stockholms Stadsmission, Göteborgs Stadsmission och Skåne Stadsmission som får ta del av pengarna. Målet med regeringens satsning är att medlen ska gå till etablerade organisationer som redan idag har omfattande insatser gällande hemlöshet och unga vuxna. De kan exempelvis användas för boende eller andra insatser för att unga ska kunna komma tillbaka in i samhället.

Stockholms Stadsmission och Uppsala Stadsmission har valt att fokusera på gruppen gymnasiestuderande med tillfälligt uppehållstillstånd. Detta då vi möter dessa unga vuxna i vår verksamhet och ser hur akut behovet är. Vi vet att de har en begränsad tid på sig att klara skolan, där ett tryggt hem är ett grundläggande behov för att göra detta. Vi vet också att dessa personer står utan nätverk i ett relativt nytt land och kan därav behöva all hjälp de kan få, får att få en så bra start i Sverige som möjligt.
 

Hur fördelas de 120 miljonerna – dvs. hur mycket pengar får Stockholms Stadsmission?

Stockholms Stadsmission har fått 30 miljoner kronor.

Stadsmissionens hyresförmedling
Har du frågor eller är intresserad av att hyra ut? Hör av dig!

Stadsmissionens hyresförmedling

Har du ett rum över? Står källaren tom? Dina outnyttjade kvadrat kan ge dig både en extrainkomst och hjälpa andra.
Så blir du hyresvärd