Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Susanne och Pernilla arbetar för ett mänskligare samhälle

Verksamhetsområdescheferna Susanne Svensson och Pernilla Parding. Foto: Anna Z Ek
Stockholms Stadsmission både kompletterar det offentliga samhällets resurser och verkar där samhällets insatser inte räcker till. För kollegorna Pernilla Parding och Susanne Svensson handlar det om att göra skillnad på riktigt. 

– Hos oss jobbar vi med social hållbarhet varje dag. Det är vår kärnverksamhet och vi gör det med över 160 års erfarenhet i ryggen, och med siktet inställt på framtiden. Som idéburen organisation har vi både möjlighet och ansvar att driva och medverka till en positiv samhällsutveckling, i stort och i smått. Att få jobba i en sådan kontext är otroligt energigivande, säger Pernilla Parding som är utbildad socionom och Verksamhetsområdeschef för Mobila stödinsatser inom Stockholms Stadsmission. 

Fantastiskt att arbeta med engagerade människor

Pernilla får genast medhåll av Susanne Svensson, Verksamhetsområdeschef för Integration. Även Susanne är socionom. Susanne lockades av Stockholms Stadsmissions storlek, men säger att hon inte hade insett hur stor organisationen var när hon först kom dit 2013. För förutom Sveriges största idéburna skolstiftelse finns även sociala företag samt det område Susanne själv arbetar i: Social omsorg.

Det är stimulerande att arbeta i en organisation som praktiskt skapar positiv förändring  för så många människor, säger Susanne Svensson.

Stora utvecklingsmöjligheter

Båda framhåller att möjligheterna för socionomer att utvecklas inom organisationen är stora. Som socionom kan en kan arbeta med olika målgrupper som upplever social utestängning som till exempel barnfamiljer, äldre i ensamhet eller människor i hemlöshet. 

– Som socionom finns det många utvecklingsmöjligheter. Man kan till exempel engagera sig i volontärutvecklingen, jobba med kvalitetsfrågor eller söka chefsuppdrag, säger Pernilla Parding.

– Förutsättningen är att man snabbt kan växla mellan det stora perspektivet och det nära bemötandet. Man ska har en genuint positiv människosyn och tro på varje individs egenmakt, säger Susanne Svensson.