Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samtalsgrupper via telefon för äldre

Samtalsgrupp för äldre via telefoner
2020-03-19
Stockholms Stadsmission mötesplats St Paul jobbar för att äldre, som rekommenderas att undvika sociala kontakter på grund av smittorisk av coronaviruset, inte påverkas allt för negativt. Därför startade St Paul i början av mars samtalsgrupper via telefon.

Det är viktigt att bryta den isolering äldre kan känna av när de nu måste hålla sig hemma för att undvika smittan covid-19. Därför har nu Marie-Louise Söderberg, ansvarig för Stockholms Stadsmissions Livsberättargrupper i St Paul, tagit initiativ till att teststarta samtalsgrupper via telefon.

--- Vi insåg att de som är äldre och ensamma nu bli ännu ensammare och isolerade. Då kom jag på att vi borde starta samtalsgrupper via telefoner, säger Marie-Louise Söderberg.

Mejlade direkt

Sagt och gjort. Marie-Louise mejlade alla deltagare som varit med i någon av alla Stockholms Stadsmissions Livsberättargrupper under åren.

--- Det är ett enkelt sätt att lindra ensamhet och bidra till kontakt mellan människor. Det går till så att man skapar en telefonkonferensrum dit alla som anmält sig får en kod de ska använda. När gruppen börjar använder man sin kod och hamnar med i samtalet, säger Marie-Louise.

Två grupper varje dag

Tanken är att det till att börja med kommer vara en grupp på förmiddagen klockan 10-12 och en grupp på eftermiddagen mellan klockan 13-15. Varje grupp kommer bestå av högst sex personer.

Första gången är Marie-Louise Söderberg med och ger lite information och ramar för samtalet för att det ska flyta på så bra som möjligt.

Få prata av sig

Teman för gruppsamtalen handlar om att presentera sig och kort berätta vem man är. Det som är aktuellt nu är den rådande situationen som alla naturligtvis behöver få prata av sig om och dela, men sen är fokus att berätta om sin livshistoria.

Medmänskliga samtal i telefon

-- Ett telefonsamtal är ett enkelt sätt att lindra ensamhet och bidra till kontakt mellan människor. Vi erbjuder både samtalsgrupper och individuella samtal, säger Marie-Louise Söderberg.

Ett antal samtalsgrupper pågår nu fram till midsommar. St Paul erbjuder nu också individuella samtal med en volontärer. Det går bra att anmäla intresse för det. Tillsammans kan ni samtala en eller flera gånger per vecka om det som du behöver prata om här och nu.