Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stort intresse för samtalsgrupper för äldre

Äldre samtalar runt ett bord - livsberättargrupp Stockholms Stadsmission
2018-09-28
Livsberättargrupper är samtalsgrupper för äldre med syftet att bryta ensamhet, förebygga depression och ge ökad mening i livet.

Under de senaste åren har fler än hundra äldre deltagit i Stockholms Stadsmissions livsberättargrupper och nu finns det grupper enligt samma modell i flera städer. 

Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre. Det är bakgrunden till projektet Äldres existentiella och psykiska hälsa som startade hösten 2016 och som pågår till maj 2019. Projektet drivs av Sveriges Stadsmissioner och sker i samarbete med de ideella föreningarna St Lukas och Mind som bägge arbetar för psykisk hälsa.

Samtal om livet för äldre 

Syftet är att utveckla en modell för samtal i grupp där äldre kan träffas och bryta sin ensamhet och därmed förebygga depression och ge ökad mening och delaktighet i livet för dem som deltar. Deltagarna kan dela med sig av minnen, tankar och känslor med fokus på livsfrågor.

Samtalsgrupperna, som kallas livsberättargrupper, består av sex till åtta deltagare över 61 år som träffas en gång i veckan under tio veckor och leds av utbildade gruppledare. Träffarna har tydliga ramar och varje träff har ett givet tema att samtala kring. Det kan till exempel vara ett foto på någon eller något som har betytt mycket i ens liv, hur ens ungdomstid var eller vad man behöver och själv kan jag göra för att ha ett så bra liv som möjligt resten av sitt liv.  

Uppskattade samtal ger mersmak

– Det känns jätteroligt att livsberättargrupperna har blivit så uppskattade och att det är så många som är så nöjda och faktiskt fortsätter att träffas även efteråt. Det är precis det som har varit målet med grupperna, säger Marie-Louise Söderberg, projektledare för Äldres existentiella och psykiska hälsa.  

Hittills har närmare trettio livsberättargrupper träffats i Stockholm. Samtidigt har samtalsgrupper för äldre enligt samma modell hållits på flera stadsmissioner runt om i landet.  

Projektet har följts av forskare

För utvärderingen av projektet står Ulla Peterson, universitetslektor Institutionen för hälso- och vårdvetenskap samt lektor och forskare från Linnéuniversitetet i Kalmar. Alla deltagare har erbjudits att delta och fyllde frivilligt och anonymt i en enkät innan gruppstart och efter gruppens avslut. En uppföljande enkät skickades ut till deltagarna efter ett halvår. Dessutom har elva deltagare som varit med i en samtalsgrupp intervjuats. Syftet är att dra lärdom av hur samtalsgrupper för äldre fungerar och vad de betyder för deltagarna och hur det har påverkat deras psykiska hälsa. 

Resultatet visar att deltagarna kände sig mindre ensamma och hade mindre ångest efter att ha deltagit i en livsberättargrupp. 60 procent hade fortsatt att träffas någon eller några från gruppen och 97 procent kan tänka sig att rekommendera en vän att vara med. Deltagarna kände dessutom större framtidshopp efter att ha varit med i en livsberättargrupp.
Läs hela rapporten på www.sverigesstadsmissioner.se

Sveriges Stadsmissioner är en medlemsorganisation där nio stadsmissioner från Stockholm, Göteborg, Skåne, Eskilstuna, Kalmar, Linköping, Uppsala, Västerås, Umeå och Örebro ingår. 

För mer information om metoden och gruppledarutbildning kontakta:

Marie-Louise Söderberg
Utvecklingsledare

"Det viktigaste av allt - att inte ge upp"

Per-Arne växte upp med en pappa som söp och han var mobbad i skolan. Idag är Per-Arne 75 år och kommer ofta till Äldrecenter för en måltid och för gemenskapen. Han har valt att berätta om sitt liv - något som han rekommenderar andra att också våga göra.
Läs Per-Arnes berättelse

"Det är fint att prata om sitt liv med andra"

Tre äktenskap, en skilsmässa, en man dog knall och fall, två barn, sex barnbarn och tre barn barns barn och ett yrkesliv på försäkringsbolag och posten. Så blev livet för Britta. Hon trivs med sitt liv och har bestämt sig för att bara göra det som är roligt.
Läs Brittas berättelse

Samtal fick Einar att må bättre

Einar har levt ett liv med svåra förluster och problem med hälsan. Efter att ha deltagit i en livsberättargrupp och delat med sig av sitt liv och sina upplevelser med andra känner han att han mår bättre och inte längre är lika kritisk till sig själv.
Läs Einars berättelse