Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Translate
Translate
Sök
Sök

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ändringar i Stockholms Stadsmissions stadgar

2019-06-24
Vid Stockholms Stadsmissions föreningsstämma den 18 juni 2019 reviderades stadgarna.

Här kan du läsa varför stadgarna ändrades:

§ 2 är tillagd för att förtydliga att samarbetet i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är en viktig del av det arbete som Stockholms Stadsmission nu driver och för att klargöra att Stockholms Stadsmission arbetar på nationell nivå genom Riksföreningen.

§ 3 beskriver de åtaganden Stockholms Stadsmission har gjort avseende känneteckensrätt av ordet “stadsmission” genom samarbetet i Riksföreningen. 

§ 4 förtydligar att Stockholms Stadsmission i framtiden kan komma att bedriva verksamhet tillsammans med andra stadsmissioner i samägda bolag eller andra samarbetsformer eller samarbeta med andra aktörer i idéburen sektor.

§ 6 har ändrats som konsekvens av att föreningsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om totalt 11 styrelseledamöter, istället för 10.

§ 16 har ändrats för att förtydliga hur beslut om ändringar av stadgarna ska genomföras. Ändringen behöver godkännas också på ordinarie föreningsstämma 2020.

§ 17 förtydligar hur fusion eller likvidation av Stockholms Stadsmission ska beslutas. Ändringarna, som ursprungligen beslutades på ordinarie föreningsstämma 2017, behöver godkännas också på ordinarie föreningsstämma 2020.
 

Här finns alla Stockholms Stadsmissions stadgar.