Antonia Ax:son Johnson bidrar till fler mellanmänskliga möten

Antonia Ax:son Johnson utanför sitt kontor
2021-10-04
Antonia Ax:son Johnson har under många år engagerat sig i Stockholms Stadsmissions arbete och deltagare. Nu är hon en av de donatorer som möjliggör skapandet av Stockholms Stadsmissions nya mötesplats vid Mariatorget.

Antonia Ax:son Johnson är fjärde generationens familjeföretagare och har sedan slutet av 70-talet varit aktiv i Axel Johnson-gruppen. Hon var Stockholms Stadsmissions styrelseordförande 1994-2005.

– Det var enormt lärorika år. Jag lärde känna många människor med stora svårigheter och problem. Jag träffade många kvinnor i utsatthet och fick förståelse för frågeställningar som jag som företagare aldrig hade mött tidigare. Mycket var väldigt svårt och väldigt tungt, men samtidigt väldigt berikande, säger Antonia Ax:son Johnson.

Hon berättar att det personliga mötet är det som varit mest värdefullt för henne.

– Jag har skrattat med många av Stockholms Stadsmissions deltagare. Det är också viktigt. De har varit uppriktiga med mig. Det är lätt att tro att allt bara är dystert med hemlöshet, men vi har kunnat skratta tillsammans åt absurditeter. Det är alla möjliga känslor och yttringar som finns, fortsätter hon.

Vad anser du om idéburna organisationers roll i samhället?
– Jag tycker att idéburna organisationer gör nytta i att se var luckorna finns i det trygghets- och samhällssystem vi har. Det är ett system som är styrt av politik, myndigheter, institutioner och regelverk. Men det kommer alltid finnas luckor och människor som hamnar mellan de här regelverken. Där samhället av olika skäl inte fungerar. Det är här jag tror att en organisation som Stockholms Stadsmission har en viktig roll.

Antonia Ax:son Johnson är en av de donatorer som bidrar till att förverkliga Stockholms Stadsmissions nya mötesplats vid Mariatorget. När renoveringen är klar hösten 2022 kommer det bli en plats som främjar gemenskap och samhällsengagemang – och som är öppen för alla.

Varför har du valt att bidra till Stockholms Stadsmissions nya mötesplats vid Mariatorget?
– Jag tyckte det var en fantastisk idé att Stockholms Stadsmission ville skapa en sann mötesplats på Södermalm. En mötesplats för den stora gruppen av människor som är ensamma. Ensamhet är ett stort dilemma i en stad som har blivit så stor som Stockholm. Inte minst under pandemin. Även att man får en mötesplats för seminarier, samtal, diskussioner och debatt. Att få människor att fundera, reflektera och på så sätt bli mer medvetna. 

– Jag har ju sett under mina år att det finns ett stort värde i att människor möts. Att mötas och ha samtal, om problem man behöver lösa eller bara om sin vardag, tror jag är det allra viktigaste.

Vilka är dina förhoppningar för den nya mötesplatsen?
– Jag hoppas att det blir en plats fylld av människor, en plats både för vila och aktivitet – för samtal och för tystnad. En plats för värderingar, där det finns möjlighet att fånga upp förtvivlan och att ge hopp.

Fotograf: Karin Röse