Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nytt samarbete för våldsutsatta barn

2018-03-01
Varje år bor cirka 3000 barn i skyddat boende. Det sker ofta efter lång tid av upplevt våld. Den av regeringen tillsatta utredningen presenterade i januari i år förslag till ett stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende, i enlighet med barnkonventionen. Nu startar Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner och Bris ett unikt samarbete. Där kommer Stadsmissionernas kunskap om våldsutsatthet och skyddade boenden kombineras med Bris kunskap om barns traumabearbetning och erfarenhet av stöd i grupp.

- 900 kvinnor som under 2016 sökte skyddat boende fick avslag, och detta enbart i Östergötland. Sveriges Stadsmissioner vill att vårt samhälle ska vara en trygg plats för alla. Inom Stadsmissionen möter, skyddar och behandlar vi kvinnor som blivit utsatta för våld och ser ett ökande behov av skydd. Nu tar vi ett större ansvar genom fler skyddade boenden, säger Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission.

I detta nya samarbetsprojekt kommer minst två skyddade boenden att startas där varje barns rätt till skydd och stöd tas i beaktande. Stödet är åldersanpassat, en dialog med skolan ska etableras samt tillgång till fritidsaktiviteter säkerställas – allt i enlighet med barnets rättigheter i barnkonventionen. Ambitionen är att barn som bor på boendena ska få en vanlig barndom trots erfarenheten av att ha upplevt våld, och att barnets behov står i centrum för utformandet av stödet.

Bris stöd till barn utgår alltid från barnets behov och rättigheter. I Bris gruppstöd arbetar vi nära barn för ett adekvat stöd och skydd, och barnet själv är aktiv i att utforma sitt stöd. Att kombinera individuellt stöd till det enskilda barnet och gruppstöd, som bygger på att ge och få stöd av jämnåriga, är en kärnfråga i Bris verksamhet. Stödet är en hälsofrämjande insats som både hjälper barnet att bearbeta trauman och bidrar till att förebygga psykisk ohälsa på sikt, säger Sofia Grönkvist, chef för Bris gruppstödsenhet.

Om projektet

Projektet innebär ett unikt samarbete mellan Stadsmissionerna med sin långa erfarenhet av människor i våldsutsatthet och Bris kunskaper om barn, trauma och återhämtning. Det är ett 3-årigt projekt med syfte att sprida vidare metoder som utvecklas på skyddade boenden, och möjliggörs med bidrag från Postkodlotteriet.

Kontakt:

Karin Timm Östlund, presskontakt Sveriges Stadsmissioner, 08-68 42 3069 karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se

Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission och styrelseledamot Sveriges Stadsmissioner, 0730-33 05 74, sanna.detlefsen@linkopingsstadsmission.se

Anna Holmqvist, pressekreterare Bris, 070-779 95 06, anna.holmqvist@bris.se