Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ökat stöd till barn som kommit ensamma

2017-08-29
Stockholms Stadsmission är en av fyra idéburna organisationer som från den 1 september 2017 ingår i ett offentligt ideellt partnerskap, IOP, tillsammans med Stockholms Stad för att öka stödet till barn och unga som kommit ensamma till Sverige. Syftet är att förbättra livssituationen för barnen tills de får uppehållstillstånd eller återvänder. 

De senaste tre åren har cirka 44 600 barn kommit ensamma och sökt asyl i Sverige, varav 2 500 har fått placering i Stockholm*. I samband med en ökad oro för att få avslag på sin asylansökan ökar risken för att fler barn och unga ser sig tvingade att välja ett liv utanför samhällets insatser. 

Baba erbjuder ett alternativ till otrygga miljöer

Stockholms Stadsmissions verksamhet Baba arbetar sedan våren 2016 med att möta och stötta barn och unga som hamnat utanför. Här handlar det om att erbjuda basbehov som en måltid, stödjande samtal och att vara en trygg mötesplats, ge ett sammanhang och en social samvaro som alternativ till otrygga miljöer på gatan. Men mycket handlar också om att stötta och se till att ungdomen har rätt information om olika handlingsalternativ, berätta om hur asylprocessen ser ut och det juridiska läget som till exempel vad som händer vid ett avslag.

Samordnade insatser för en tryggare tillvaro för unga 

– Jag ser fram emot samarbetet. Vi möter ett ökat antal unga som hamnat utanför samhällets insatser. Det här betyder att vi kan utöka våra insatser och möta fler. Det är viktigt att ungdomarna kan få trygga mötesplatser, får finnas i ett sammanhang och ha en social samvaro. Det i sig motverkar att de far illa på gatorna, säger Helena Wihlborg, projektledare för Baba.  

Varje part bidrar med olika delar

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är ett avtal mellan ideella organisationer och en kommun. De andra ideella organisationerna i samarbetet är Barnrättsbyrån, Rädda Barnen och Svenska Röda korset. Varje organisation ska bistå med olika delar i arbetet som till exempel socialt och juridiskt stöd, sjukvårdsrådgivning och råd och stöd inför ett återvändande. Partnerskapet är tecknat med socialförvaltningen i Stockholms Stad.

– Det som är så bra är att vi ska jobba förebyggande med att informera och stötta ungdomar under asylprocessen och inför ett eventuellt  avslag, och dessutom ska arbeta med gruppen unga som redan hamnat utanför, säger Helena Wihlborg. 

Samarbetet löper från den 1 september 2017 till 31 augusti 2019, förutsatt att det finns medel kvar och att förutsättningarna för samarbetet inte har ändrats.

*Källa: Migrationsverket