Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmission öppnar mötesplats för barn och unga i Hässelby

2022-09-30
Den 3 oktober öppnar Stockholms Stadsmission en mötesplats för barn, unga och familjer i lokaler på Hässelby Torg. Verksamheten vänder sig till barn och unga upp till 21 år och deras familjer, med syfte att skapa en trygg mötesplats med aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid samt stöttar deltagare i att få sina rättigheter tillgodosedda.

Stort behov av lokala mötesplatser

Stockholms Stadsmission arbetar för att alla barn och unga, oavsett bakgrund, ska få sina rättigheter tillgodosedda och ha likvärdiga uppväxtvillkor avseende utbildning, boende, fritid och hälsa. Sedan flera år tillbaka driver Stockholms Stadsmission liknande verksamheter i Husby, Tensta, Vårberg och på Södermalm. I Hässelby har efterfrågan på den här formen av mötesplats varit stor både från kommunen och boende i området och nu är det dags att etablera en verksamhet på Hässelby Torg 1. Under etableringsprocessen har viktiga relationer med det lokala civilsamhället etablerats, vilket främjar möjligheter för samverkan framåt.

– Vi ser verkligen fram emot att öppna i Hässelby och tror att vi kan fylla ett stort behov här. Att barn, unga och deras familjer får tillgång till öppna mötesplatser dit man kan komma och få stöd, lära känna nya människor eller bara vara, är viktigt både för samhället och den enskilda individen. Vi ser fram emot att tillsammans med andra aktörer i lokalsamhället skapa ett meningsfullt sammanhang för fler i Hässelby, säger Susanne Svensson, Chef Mötesplatser på Stockholms Stadsmission.

Utvecklig tillsammans med deltagare

Verksamheten kommer att erbjuda ett liknande utbud som Stockholms Stadsmissions övriga verksamheter för barn och unga, till exempel öppna aktiviteter för hela familjen, stöd i kontakt med myndigheter vård och skola, läxläsning och lovaktiviteter. Initialt kommer en hel del tid ägnas åt att lyssna in vilka specifika behov och önskemål som finns i området. Ambitionen är att forma en mötesplats som utgår ifrån deltagarnas behov, där människorna som söker sig till verksamheten på så vis är med och utformar den. Öppningen sker i form av ett Öppet hus på Internationella barndagen den 3 oktober.

– Vi hoppas att många som är nyfikna på verksamheten besöker oss den 3 oktober. Ambitionen är att utveckla den här verksamheten i dialog med de människor som behöver den, för att vi ska kunna erbjuda ett så bra och meningsfullt stöd som möjligt, säger Susanne Svensson.

Lokalerna där verksamheten ska bedrivas ägs och förvaltas av fastighetsbolaget Balder som tillsammans med Stockholms Stadsmission har anpassat lokalerna för den nya verksamheten.

– Balder är glada att få Stockholms Stadsmission som hyresgäst vid Hässelby torg. Etableringen aktiverar en större del av platsen och vi hoppas att tillsammans få utveckla området ytterligare. Det är ett bra läge och här finns plats för fler fina verksamheter. Vi tackar Stockholms Stadsmission för genomförd ombyggnation och  nu när lokalanpassningen är klar lämnar vi över nycklarna och välkomnar Stockholms Stadsmission och deras besökare till Hässelby torg, säger Max Hultin, Affärsområdeschef på Fastighets AB Balder.