Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd till unga i asylprocess som rotat sig i Stockholm

2017-09-08
Stockholms Stadsmission ska i ett samarbete med Stockholms Stad stötta ensamkommande unga i att hitta ett tillfälligt boende i väntan på asylbeslut. Nu uppmanar vi alla stockholmare som har plats i sitt hem att engagera sig för en medmänniska och bli fadderhem under en kortare period.

Den 1 juli infördes ett nytt ersättningssystem för ensamkommande flyktingbarn. Det innebär att kommunerna inte längre har möjlighet att låta dem som har fyllt 18 år, går i gymnasiet, men ännu inte fått besked på sin asylansökan, bo kvar i kommunen under tiden de väntar på sitt beslut. För de ungdomar som bor i Stockholm har detta tidigare inneburit att de tvingats bryta upp från skolan och flytta till Migrationsverkets anläggningsboende i en annan kommun för att sedan omplaceras igen vid ett eventuellt positivt asylbesked. Nu har Stockholms Stad beslutat att ge ungdomar som har fyllt, eller fyller 18 år under perioden 1 juli 2017 till 30 juni 2018, en möjlighet att stanna kvar under asylprocessen.  

Ungdomen får en valmöjlighet 

Stockholms Stadsmission ska hjälpa ungdomarna att hitta tillfälliga boendelösningar. Fokus är att engagera och uppmuntra stockholmare, som har plats i sitt hem, att med stöd av Stockholms Stadsmission, bli fadderhem åt en ungdom under en begränsad tid. Det blir ett alternativ till Migrationsverkets anläggningsboende i annan kommun. 

Stöd till ungdomarna och fadderhemmen

Att som ung vänta på ett asylbeslut som kan avgöra framtiden är inte lätt. Men rutiner i vardagen, medmänsklig värme, någon att prata med och en känsla av gemenskap kan göra stor skillnad. Både fadderhemmen och ungdomarna får stöd och vägledning av Stockholms Stadsmission. Stockholms Stadsmission har bred erfarenhet av att möta barn och unga i utsatta situationer och har till exempel inom verksamheten Baba arbetat särskilt med gruppen ungdomar som hamnat utanför samhällets insatser.  

I stödet för fadderhemmen och ungdomarna ingår bland annat att se till att ungdomarna har rätt information om olika handlingsalternativ, berätta om hur asylprocessen ser ut och det juridiska läget, som till exempel vad som händer vid ett avslag. Men även att hitta rätt hjälp inom vård, utbildning och socialt stöd.  

Vill du göra skillnad för en medmänniska och har plats i ditt hem för en ung vuxen under en begränsad tidsperiod?

Kontakta fadderhem@stadsmissionen.se  eller Stockholms Stadsmissions växel 08-68 42 30 00 om du är intresserad och vill veta mer! 

Stockholms Stadsmissions vision är ett mänskligare samhälle för alla. Ditt bidrag till ett mänskligare samhälle är viktigt oavsett om det är ett vänligt ord eller en vänlig gest, varje dag.