Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Translate
Translate
Sök
Sök

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fler utsatta får rätt till ekonomiskt bistånd

2017-10-20
Stockholms Stad har beslutat att revidera riktlinjerna för försörjningsstöd och därmed ta barnkonventionen på allvar när det gäller de papperslösa barnens basala behov - barn till papperslösa föräldrar ska ha rätt till ekonomiskt bistånd.

I och med revideringen har man också beslutat att bevilja äldre tonåringar, vars föräldrar inte tar sitt ansvar för barnens boende, ekonomiskt bistånd för att kunna slutföra sina gymnasiestudier.

Besluten fattades vid kommunfullmäktiges möte måndagen den 16 oktober. Ärendet initierades av socialnämnden och Stockholms Stadsmission var en av de instanser och organisationer som yttrade sig inför kommunfullmäktiges möte. I och med besluten har Stockholms Stadsmission fått gehör för två viktiga huvudfrågor som vi arbetat hårt för i flera år. 

Viktiga förändringar för de mest utsatta

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) som var föredragande vid kommunfullmäktiges möte citerades av tidningen Stockholm Direkt; ”Socialbidraget är en grundförutsättning för ett samhälle där människor tar hand om varandra, sa socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) som inledning på det som blev måndagskvällens längsta debatt i kommunfullmäktige.”

Fler förändringar i reglerna om ekonomiskt bistånd

Fler nyheter i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd som beslutades om vid kommunfullmäktiges möte den 16 oktober 2017:

  • Barn till personer som är papperslösa ska kunna beviljas ekonomiskt bistånd enligt full norm i enlighet med socialtjänstlagen. Regelverket för vuxna papperslösa förändras inte, vilket innebär att de även fortsättningsvis endast kan beviljas akut nödbistånd inom det ekonomiska biståndet. 
  • Medel till fritidsaktiviteter ska kunna beviljas till barnfamiljer inom ramen för ekonomiskt bistånd.
  • Medel till dator ska kunna beviljas till barnfamiljer inom ramen för ekonomiskt bistånd med långvarigt biståndsbehov, 10 månader eller längre, ska kunna få en sommarlovspeng, en extra summa per i barn i hushållet utbetalat i juni månad.
  • Äldre tonåringar, vars föräldrar inte tar sitt ansvar för barnens boende, ska kunna beviljas ekonomiskt bistånd för att kunna slutföra sina gymnasiestudier.
  • Riktade rehabiliteringsinsatser ska ges till biståndsmottagare som saknar arbetsförmåga i olika grad.