Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny hemlöshetsrapport för 2020 släpps

Omslag Hemlös 2020
2020-12-01
-- Hemlösheten kan bara minskas på allvar om staten tar sitt ansvar, säger Marika Markovits, talesperson för Sveriges Stadsmissioner. I hemlöshetsrapporten Hemlös 2020 lägger Stadsmissionen en grund för en nationell strategi mot hemlöshet.

Sverige har inte haft en nationell strategi mot hemlöshet sedan 2009, trots att erfarenheter och forskning visar att statligt ansvarstagande är en nyckel för att minska hemlösheten.

Staten tar inte sitt ansvar

Rapporten Hemlös 2020 konstaterar att kommunerna får ta ett allt för stort ansvar för hemlösheten och att staten inte tar sitt ansvar i frågan. Sveriges Stadsmissioner har därför tagit saken i egna händer och arbetat fram grunden till en ny strategi som är konkret, tydlig och möjlig att genomföra här och nu – om den politiska viljan finns.

Förslag vilar på sex byggstenar

Stadsmissionens förslag till den nationella strategin vilar på sex byggstenar med konkreta tillhörande åtgärder som är nödvändiga för att bryta hemlösheten i Sverige:

  1. Bostad Först en nödvändig utgångspunkt
  2. Statligt ansvarstagande krävs för att bryta hemlösheten
  3. Tydliga krav på kommunerna är nödvändigt
  4. Socialtjänstlagen behöver uppdateras
  5. Samverkan är en nyckel till framgång
  6. Vi behöver bygga hållbara samhällen

Rapporten är framtagen i samarbete med Marcus Knutagård, docent i socialt arbete Lunds universitet, och pekar på att den svenska strategin behöver vila på tre tydliga principiella ben: bostaden som nyckel till att lösa hemlöshet, att hemlöshet bara kan minskas om staten tar ansvar samt att arbetet mot hemlöshet måste vara uthålligt och evidensbaserat.

Läs hela rapporten Hemlös 2020 här.