Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kriget i Ukraina – vi mobiliserar

2022-03-03
Här samlar vi löpande information om hur vi organiserar oss kring situationen i Ukraina.

Det är med stor sorg och indignation vi tar del av händelserna i Ukraina och det stora mänskliga lidande det skapar. Civilsamhället har en viktig roll att spela i kristid. På Stockholms Stadsmission har vi lång och upparbetad erfarenhet av att snabbt ställa om våra verksamheter för att möta akuta kriser. Med flyktingkrisen 2015 och coronapandemin färskt i minne förbereder vi nu en mobilisering för att rikta våra resurser till att hantera en ökad flyktingström från Ukraina till Sverige. Vi står redo.  

Vi följer utvecklingen noga och för just nu en tät dialog med Stockholms stad och andra ideella organisationer för att undersöka hur vi på bästa sätt kan bidra. Vi ser också över hur vi kan finnas till för de deltagare vi redan möter i våra verksamheter med information och stöd i en svår tid.

Vi är stärkta av det stora engagemang vi redan nu möter från privatpersoner och företag som hör av sig för att erbjuda stöd och för att förhöra sig om hur man kan hjälpa till. I takt med att situationen utvecklas kommer vi att informera löpande om hur du kan engagera dig och bidra på olika sätt.