M3 Bygg renoverar Stockholms Stadsmissions kulturminnesmärkta mötesplats

Milla Leinonen och Christina Lindén M3 Bygg
2021-12-08
M3 Bygg är en av de donatorer som bidrar till att förverkliga Stockholms Stadsmissions nya mötesplats vid Mariatorget. De ansvarar även för själva ombyggnationen och ger därmed byggnaden nytt liv, så att alla stockholmare kan ta del av den.

M3 Bygg har kulturminnesmärkta byggnader som ett av sina huvudområden. Projektchef Stina Lindén ansvarar för den avdelningen, där ombyggnationen av Stockholms Stadsmissions nya mötesplats vid Mariatorget ingår. När renoveringen är klar hösten 2022 kommer det bli en plats som främjar gemenskap och samhällsengagemang – och som är öppen för alla.

Milla Leinonen ansvarar för M3 Byggs hållbarhetsarbete, där även social hållbarhet ingår.

Hur är det att jobba med den nya mötesplatsen, utifrån att det är en kulturmärkt byggnad?
– Med gamla hus vet man aldrig vad man hittar när man börja riva, det kommer hela tiden överraskningar som man får lösa vartefter. Det är också en av tjusningen med ombyggnationer och just det här är ett lagom stort hus, som är greppbart vilket är kul. För att inget ska rasa så måste vi riva i en viss ordning, och däremellan bygga konstruktiva delar enligt en väldigt specifik tågordning i huset. Något som är ganska unikt för det här projektet, säger Stina Lindén.

Varför har M3 Bygg valt att bidra till Stockholms Stadsmissions nya mötesplats vid Mariatorget?
Vi ville knyta an till det lokala och bidra till staden och att vårt engagemang läggs på en långsiktig organisation som gör nytta – på riktigt. Stockholms Stadsmission var därför ett ganska självklart val för oss. Det här projektet är också en jättefin kombination av hållbarhet och vår kunskap inom kulturminnesmärkt byggande, säger Milla Leinonen.

Vilka är era förhoppningar för den nya mötesplatsen?

–  Förhoppningen är att slutresultatet blir precis så som man har drömt om – att det blir fina och effektiva lokaler att vistas i så att verksamheterna verkligen kan utnyttja lokalerna på alla det sätt de önskar, säger Milla Leinonen.