Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Källan stöttar invandrade föräldrar

Wafaa Rahbi verksamhetsledare Källan Flemingsberg
2017-09-18
Som ny i ett land kan det vara svårt att få grepp om vad som förväntas av dig som förälder. Därför anordnar Stockholms Stadsmissions råd- och stödverksamhet för integration, Källan, föräldragrupper där deltagarna träffas, diskuterar och stöttar varandra i föräldrarollen. 

Syftet med föräldragruppen är att diskutera och samtidigt ge information om vilka lagar, regler och attityder som finns i Sverige när det gäller barn och föräldraskap, jämställdhet och demokrati. Gruppen har jämfört myter och fördomar i Sverige och andra länder, och pratat om varför det ser ut på det ena eller det andra sättet. 

– Det är en jättebra grupp. Ibland har jag en fråga om mina barn har problem. Då kan jag diskutera det här. Det är jättebra, säger Fatima, en av ett tiotal deltagare i föräldragruppen. 

Ett behov av samtal och stöd

Källan är ett råd- och stödcenter för integration som bland annat erbjuder hjälp med att söka jobb, hjälp med kontakter med myndigheter, svenskakurser och samtalsstöd. 
Wafaa Rahbi är verksamhetsledare på Källan och hon har sett behovet bland besökarna av att prata om hur det är att vara förälder i Sverige. Föräldragruppen startade på prov redan hösten 2016, och har successivt fått fler deltagare.

I gruppen har man diskuterat ämnen som: rättigheter och skyldigheter för barn och föräldrar, barnaga, hur skolsystemet funderar, barnpsykiatrin, föräldrarollen i Sverige jämfört med andra länder, hur konflikter hanteras hemma och skillnader i uppfostran mellan flickor och pojkar.  

– Vi har bland annat diskuterat om flickor och pojkar ska gå i skolan tillsammans eller inte. Vi har diskuterat olika tolkningar av religionen. Vissa tycker att det är okej och andra säger nej. Men uppdelningen av flickor och pojkar handlar inte om religion utan om kultur, säger Wafaa Rahbi.  

En chans att diskutera och lära sig

Deltagarna har diskuterat ett ämne och sedan fått reflektera tillsammans med sin familj. Det handlar om att lära sig hur det svenska systemet fungerar och se hur man kan ta det bästa från sitt hemland och från Sverige och forma till ett eget sätt att vara förälder. 

– Jag har fått tillräcklig information om hur man uppfostrar barn i Sverige och lärt mig regler om vad man får göra och inte göra. Vi har varit isolerade förut och inte haft någon att prata med, men det här har också hjälpt oss att få kontakt med varandra, säger Fatima och ler. 

Ett bekymmer för skola och myndigheter är till exempel att vissa föräldrar med utländsk bakgrund inte dyker upp på föräldramöten och andra möten. 

 – Det är ofta en kulturkrock. Föräldrarna kan vara osäkra på språket och om det till exempel handlar om att prata om sitt barn som har en diagnos känner föräldrarna sig utpekade och att det är deras fel, säger Wafaa Rahbi.  

Samarbete med familjecentralen Flemingsberg

Förutom Stockholms Stadsmissions Wafaa Rahbi har även kuratorer från Flemingsbergs familjecentral deltagit på träffarna. Samarbetet är ett led i Huddinge kommuns uppdrag att arbeta förebyggande och samverka lokalt för att främja integrationen. Flemingsberg är ett område med många utlandsfödda och där många lever med små ekonomiska resurser.  

– Det här är ett jätteviktigt samarbete. Wafaa som arabisk kvinna är en viktig kulturtolk för oss så att vi lättare kan erbjuda vår hjälp och nå målgruppen – utlandsfödda föräldrar. Det finns många fördomar kring socialtjänsten och oro för att vi tar barnen, men man kan vara anonym även hos oss, säger Pernilla Prytz, kurator på familjecentralen Flemingsberg. 

En plattform för nya möten och samtal

Men det viktigaste med föräldragruppen, enligt Wafaa Rahbi, är att den har öppnat för nya typer av samtal och möten där deltagarna kunnat bekräfta och stötta varandra. 
Den har gett utrymme för att fundera och diskutera frågor och lösningar när det gäller relationen föräldrar och barn. 

– Var och en har rätt att känna sig trygg i det man gör och att bli stärkt i sin föräldraroll. Gruppen sprider fred och bryter fördomar och missförstånd och har både varit en social grej och gett mycket positiv energi, säger Wafaa Rahbi. 

Höstens föräldragrupp på Källan Flemingsberg är igång. Är du också intresserad av att delta? Kontakta wafaa.rahbi@stadsmissionen.se

Råd- och stödcenter Källan är ett samarbete mellan företrädare för olika kulturer och religioner som arbetar för ökad integration. På Källan i Flemingsberg samarbetar Stockholms Stadsmission, Svenska kyrkan i Flemingsberg, Stockholms katolska stift, Syrisk-ortodoxa kyrkan i Flemingsberg och Islamiska kulturföreningen i Huddinge.