Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Möte med justitie- och migrationsministern om ändrad asyllag

Morgan Olofsson tillsammans med representanter från Stockholms Stadsmissions ledning
2016-09-23
Ministern sa ja till Stockholms Stadsmissions förslag om ett mötesforum med ideella organisationer för en regelbunden uppföljning av konsekvenserna av den ändrade lagen.

Onsdagen den 14 september var representanter för Stockholms Stadsmission inbjudna till justitie- och integrationsminister Morgan Johansson för att prata om asyllagens konsekvenser. Marika Markovits direktor, Anna Johansson socialchef och Marika Hjelm Siegwald kommunikations- och insamlingschef mötte justitie- och migrationsministern Morgan Johansson, departementsrådet Alexandra Wilton Wahren och politiskt sakkunnig Nataša Mirosavic på Regeringskansliet i Rosenbad, med anledning av den ändrade lagen om mottagande av asylsökande(LMA).

De nya reglerna ökar antalet unga vuxna i utsatthet

Stockholms Stadsmission fick möjlighet att beskriva de konsekvenser av ändringarna i lagen om mottagande av asylsökande (LMA) som vi redan ser i våra verksamheter. Lagändringarna, som trädde i kraft 1 juni innebär att vuxna som inte bor ihop med barn och fått slutgiltigt avslag på asylansökan inte längre har rätt till dagersättning och plats på Migrationsverkets anläggningsboenden. Tidigare upphörde rätten när den som fått asylansökan avslagen lämnade Sverige. 

Vi möter och hjälper ett ökat antal gömda unga vuxna människor med basbehov, som behöver hjälp med nödansökningar, juridisk rådgivning, länkningar till sjukvård och stödsamtal. Vi möter också ungdomar under 18 år som fått avslag på asylansökan och nu har en stark oro för vad som ska hända med dem när de fyller 18 år. 

Lagstiftarens intentioner med ändrad LMA

Marika Markovits lyfte att Stockholms Stadsmission tillsammans med övriga åtta stadsmissioner i Sverige och andra ideella organisationer som arbetar med att lindra nöd bland människor i Sverige, ser med stor oro på den ändrade lagen om bistånd till asylsökande. Ideell sektor kan inte ensamma ansvara för att hjälpa dessa människor, en med stor sannolikhet ökande grupp människor, då 163 000 människor kom till Sverige för att söka asyl under 2015.

Marika Markovits påpekade också att tidsfristen på 2-4 veckor mellan asylavslag och indraget bistånd många gånger inte räcker för dem som accepterat att lämna landet. Det tar ofta lång tid att få sina resehandlingar och andra dokument som behövs i ordning för att kunna resa tillbaka.

Alexandra Wilton Wahren menade att lagen är ny och att rättpraxis kanske ännu inte etablerats av Migrationsverket. Departementsrådet fick också i mötet i uppdrag av justitieministern att upprätta dialog med Migrationsverket om rättspraxis för den förändrade LMA. 

Marika Markovits föreslog och fick gehör för att skapa ett forum där ideell sektor och företrädare för regeringen möts var 6:e månad. Forumets syfte är att följa upp konsekvenserna av den förändrade asyl- och biståndslagen. Nataša Mirosavic kommer att återkomma till Stockholms Stadsmission och första mötet blir troligen i januari-februari 2017.