Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nu avslutas projektet Pentru Tine

Pentru Tine ute på uppsökarverksamhet i Stockholm.
2021-06-02
Den sista maj avslutades projekt "Pentru Tine – för dig" efter nästan två års arbete med uppsökarverksamhet mot EU-medborgare.

Projektet, som finansierats av FEAD – fonden för dem som har det sämst ställt, har pågått i Stockholm, Uppsala, Linköping och Eskilstuna och drivits genom Sveriges Stadsmissioner.

Pentru Tine har hjälpt över 1600 personer

Projektet har bidragit till ökad social delaktighet och egenmakt för EU-medborgare som lever i utsatthet. Sammanlagt har projektet hjälpt över 1600 individer och gjort över 5000 insatser. Av de 1600 individer har uppsökarteamet i Stockholm träffat så många som 960 av dessa personer.

– Jag är glad eftersom jag vet att det finns någon att prata med. Någon som informerar och hjälper mig om jag har problem, säger en deltagare.

Uppsökarna har gett samhällsinformation och hänvisat till Stockholms Stadsmissions natt- och dagverksamheter, andra organisationers verksamheter och lokala myndigheter. Projektet har även haft ett stort fokus på hälsoinformation och motiverat individer till att göra förändringar. Genom uppsökarverksamhet på gator och torg har Pentru Tine kunnat nå många som annars inte hade tagit sig till våra verksamheter.

Har kämpat för EU-medborgares rättigheter

– Jag är otroligt stolt över alla uppsökare som med det största engagemanget har kämpat för utsatta EU-medborgares mänskliga rättigheter och möjligheter till att stärka sin egenmakt. Varje dag har de lyssnat till deltagares unika och individuella behov och stått bredvid dem under både höstrusk och vinterstormar och gett dem vägledning i deras livssituationer. Jag är övertygad om att varenda möte varit värdefullt, utifrån att så få blir sedda och lyssnade på, säger Rebecca Schulze, central projektledare i Pentru Tine.

Kunskaper om EU-medborgares rättigheter och lärdomar från projektet är samlade i en framtagen metodhandbok som finns publicerad på Sveriges Stadsmissioners hemsida. Förhoppningen är att flera aktörer som arbetar med utsatta grupper kan få användning av projektets metodhandbok.

Loggor för EFS och Sveriges Stadsmissioner som stödjer Pentru Tine.

Fakta Pentru Tine

Pentru Tine är rumänska och betyder ”för dig”. Projektet ger genom uppsökande arbete hälso- och samhällsinformation med fokus på EU-medborgares rättigheter och skyldigheter i Sverige, hemlandet och EU, samt hur man hittar rätt väg för att få sina rättigheter uppfyllda.
Lokala fältteam arbetar uppsökande i Stockholm, Uppsala, Linköping och Eskilstuna. Fältteamen består av hälsokommunikatörer samt personal med språkkunskaper, kulturell kompetens och erfarenhet av socialt arbete. Gruppaktiviteter med fördjupad information ges också på varje lokal ort. Projektet drivs av Sveriges Stadsmissioner och finansieras av FEAD (fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt) och pågår till juni 2021.