Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Translate
Translate
Sök
Sök

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny samverkansplan kring ensamkommande som försvinner

2017-06-20
Hur kan vi förhindra att ensamkommande barn försvinner och hur agerar vi när det sker? Det är utgångspunkten för den samverkansplan som Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram tillsammans med myndigheter, kommuner och frivilligaktörer aktörer som bland annat Stockholms Stadsmission.

Ensamkommande barn som söker asyl befinner sig i en utsatt situation och behöver insatser och beskydd. De som försvinner riskerar att exploateras och utnyttjas när de befinner sig utanför samhällets skyddssystem och därför är det viktigt att myndigheter, kommuner och frivilligaktörer agerar mer samordnat, proaktivt och effektivt. 

Oroande utveckling

Från 2013 till maj 2016 har drygt 1800 ensamkommande barn, motsvarande 4 procent, rapporterats som avvikna, enligt Migrationsverkets nationella statistik. Utvecklingen är oroande och Länsstyrelsen har därför sedan våren 2015 lett ett utvecklingsarbete tillsammans med Migrationsverket, Kommunerna i Stockholms län (KSL), Polisen, Rädda Barnen, Stockholms Stadsmission, Stockholms stad och Sigtuna kommun. Arbetet har resulterat i en samverkansplan som nu har antagits av deltagande aktörer. 

– För att samhället ska bli bättre på att agera mer samordnat för att skydda barnen har vi tagit fram en samverkansplan. I den har vi tillsammans identifierat och förtydligat rutiner så att alla vet vilka roller och ansvar varje aktör har. Planen ska vara ett konkret verktyg för alla parter, till exempel boendepersonal, socialsekreterare, gode män och polisen, så att de vet vad de ska göra både för att förhindra försvinnanden och underlätta sökinsatsen när ett försvinnande inträffat, säger Amir Hashemi-Nik, nationell samordnare vid Länsstyrelsen. 

Samverkan avgörande för att stödja utsatta barn

Sedan 2015 har Stockholms Stadsmission mött allt fler barn som helt eller delvis hamnat helt utanför samhällets skyddsnät. Stockholm Stadsmissions verksamhet Baba ger råd och stöd till barn som kommit ensamma och som ofta lever helt utanför samhällets insatser. 

– Samverkan är avgörande för att vi ska kunna stötta de här barnen som hamnat helt utanför. Vi i civilsamhället, myndigheterna och polisen, måste starta samverkan redan när ungdomarna kommer över gränsen för att se till att de inte hamnar i utsatta miljöer med organiserad brottslighet på det sätt som sker idag, säger Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms Stadsmission. 

En utgångspunkt för fortsatt arbete

Den länsgemensamma samverkansplanen lanseras på Internationella flyktingdagen den 20 juni och ska vidare spridas till länets resterande kommuner med förhoppning att de ska implementera planen i sitt arbete. Läs rapporten Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner.