Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny arbetstagarledamot i Stockholms Stadsmissions styrelse

2021-09-08
En ny arbetstagarledamot har utsetts av Stockholms Stadsmissions lokala fackliga organisationer, Andrea Soldan.

Den 2 september 2021 utsågs en ny arbetstagarledamot till Stockholms Stadsmissions styrelse av lokala fackliga representanter. Vision och Akademikerföreningen valde tillsammans att utse Andrea Soldan, jurist på verksamheten Unga Station. Hon ersätter därmed den tidigare ledamoten som slutade sin tjänst i augusti.

Stort engagemang och kunnande

Andrea Soldan, styrelseledamot

Andrea Soldan valdes först och främst utifrån sin breda kunskap och engagemang inom organisationen. I tillsättningen har även de fackliga representanterna tagit hänsyn till de nominerades uppdrag inom organisationen för att på bästa sätt kunna säkra att medarbetarnas perspektiv lyfts fram i styrelsearbetet.

Andrea Soldan har en gedigen arbetslivserfarenhet inom utredningsarbete, migrationsrätt samt förvaltningsrätt och är sedan juni 2020 anställd på Stockholms Stadsmission. Hon har även arbetat med policyfrågor på EU-nivå samt varit ansvarig för att rapportera situationen för socialt utsatta i Rumänien vid Sveriges ambassad
i Bukarest.

– Det känns väldigt spännande att vara ledamot i styrelsen och att få det stora förtroendet av att vara medarbetarrepresentant. Det är ett viktigt uppdrag och jag hoppas att jag kan bidra positivt för mina kollegor och för de människor som behöver Stockholms Stadsmission, säger Andrea Soldan.

Arbetstagarledamoten representerar arbetstagarna

Stockholms Stadsmissions styrelse består av nio styrelseledamöter som utses av föreningsstämman och en så kallad arbetstagarledamot som utses av facken. Arbetstagarledamoten har samma uppdrag, ansvar och mandat i styrelsen och konfidentialitet kring styrelseärenden som övriga styrelseledamöter, men väljs till skillnad från andra styrelseledamöter utifrån sin erfarenhet som arbetstagare i organisationen. Arbetstagarledamoten företräder inte en viss verksamhet eller ett visst fack utan alla anställda i Stockholms Stadsmission.