Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny arbetstagarledamot i Stockholms Stadsmissions styrelse

Porträttbild på Kicki Aldrin
2022-06-17
Kicki Aldrin har utsetts till ny arbetstagarledamot av Stockholms Stadsmissions lokala fackliga organisationer.

Den 15 juni 2022 utsågs en ny arbetstagarledamot till Stockholms Stadsmissions styrelse av lokala fackliga representanter. Vision och Akademikerföreningen valde tillsammans att utse Kicki Aldrin, insamlingsansvarig för stiftelser och stora givare. Hon ersätter därmed den tidigare ledamoten Andrea Soldan som går på föräldraledighet.

Stor kunskap om organisationen

Kicki Aldrin utsågs som arbetstagarledamot med anledningen av att hon har bred kunskap och stort kontaktnät inom de olika verksamheterna efter många år som anställd I en nyckelposition liksom att hon lever Stockholms Stadsmissions värderingar och har förmågan att se våra verksamheter ur båda medarbetar- och deltagarperspektiv.

Kicki Aldrin har en lång erfarenhet av insamling, kommunikation och marknadsföring både från privata näringslivet och idéburna organisationer, är utbildad marknadsekonom och certifierad Fundraiser från Berghs School of Communication.

Arbetstagarledamoten representerar arbetstagarna

Stockholms Stadsmissions styrelse består av nio styrelseledamöter som utses av föreningsstämman och en så kallad arbetstagarledamot som utses av facken. Arbetstagarledamoten har samma uppdrag, ansvar och mandat i styrelsen och konfidentialitet kring styrelseärenden som övriga styrelseledamöter, men väljs till skillnad från andra styrelseledamöter utifrån sin erfarenhet som arbetstagare i organisationen. Arbetstagarledamoten företräder inte en viss verksamhet eller ett visst fack utan alla anställda i Stockholms Stadsmission.