Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nya ledamöter i Stockholms Stadsmissions styrelse

Ariane Rodert och Camilla Lif
2021-06-18
Vid Stockholms Stadsmissions föreningsstämma den 17 juni utsågs två nya ledamöter i styrelsen, Ariane Rodert och Camilla Lif.

Camilla Lif är teolog och kyrkoherde i Katarina församling med lång erfarenhet från olika roller inom kyrkans församlingsarbete. Hon har även yrkeserfarenhet från social omsorg och rehabilitering.

- Det är en stor ära och ett stort ansvar att få vara med i styrelsen för Stockholms Stadsmission - en organisation som gör mycket viktiga saker för och med mycket viktiga människor. Jag vill inte bo i en stad där omsorg om människor i nöd inte finns. En dag kan den människan vara jag, säger Camilla Lif.

Ariane Rodert är ställföreträdande avdelningschef för avdelningen för kyrkoliv och enhetschef för policydialog vid Svenska kyrkans kyrkokansli. Ariane har lång erfarenhet som sakkunnig i policy- och samhällsfrågor som civilsamhälle, demokrati, social innovation, idéburet företagande och socialpolitik, både nationellt och på EU-nivå. Hon är också Svenska kyrkans ledamot i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) och civilekonom.

- Stort tack för förtroendet att ingå i Stockholms Stadsmissions styrelse! I dagens samhällsutmaningar har organisationen ett oerhört viktigt uppdrag att stå upp för människovärdet och genom verksamhet och initiativ bidra till en positiv samhällsutveckling. Jag ser fram emot vårt gemensamma arbete för ett mänskligare samhälle, säger Ariane Rodert.