Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ökad trygghet för alla genom samarbete med SL

2020-10-01
Stockholms Stadsmission och SL har inlett ett samarbete för att minska utsattheten och öka tryggheten i lokaltrafiken. Samarbetet är inom ramen för ett Offentligt Partnerskap (IOP) och är på fem år framåt.

Drivkraften för både Stockholms Stadsmission och SL är att öka den upplevda tryggheten för alla som vistas i kollektivtrafiken, stärka samverkan mellan lokaltrafikens aktörer och erbjuda fler vägar till sociala insatser för människor i utsatthet. Stockholms Stadsmissions uppsökande arbete är basen för samarbetet med SL. Det innebär exempelvis att ge stödsamtal, skapa relationer, ge information, koppla till våra egna öppna verksamheter eller se till att de får kontakt med andra relevanta verksamheter och/eller myndigheter. Att utifrån varje individ erbjuda stöd och hjälp utifrån deras situation.
 
-- Vårt nya IOP innebär en utökning av ett tidigare samarbete mellan Stockholms Stadsmissions uppsökarteam och SL som löpte ut 2018. Det här ger oss möjlighet att finnas tillgängliga för de människor som behöver oss allra mest och skapar också fler kontaktytor för dem att få stöd av både oss och andra aktörer. Tillsammans ökar vi tryggheten för alla, säger Pernilla Parding, programansvarig för socialt hållbara bostäder Stockholms Stadsmission.
 
Samarbetet som löper fram till och med 2025-06-01 innebär bland annat att Stockholms Stadsmission bidrar med 60 till 70 timmar per vecka med resurser från exempelvis Stockholms Stadsmission Uppsökarteam.