Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ragn-Sells tillför kretsloppstänk

Cecilia Zarbell, kommunikationschef Ragn-Sells
2021-11-11
Miljöföretaget Ragn-Sells bidrar till att Stockholms Stadsmissions nya mötesplats vid Mariatorget ska genomsyras av ett hållbarhets- och kretsloppstänk. Kommunikationschef Cecilia Zarbell berättar mer om samarbetet.

Ragn-Sells är en av de aktörer som bidrar till Stockholms Stadsmissions nya mötesplats vid Mariatorget. När renoveringen är klar hösten 2022 kommer det bli en plats som främjar gemenskap och samhällsengagemang – och som är öppen för alla.

Hur ni bidrar till den nya mötesplatsen?
–  Ragn-Sells har gått in som en donator och som ett kunskapsstöd i utformandet av en återvinningsanläggning i direkt anslutning till huvudbyggnaden. Vi vill på detta sätt aktivt stödja Stockholms Stadsmissions miljöarbete och strävan att minska organisationens påverkan på miljön.

Varför har ni valt att bidra till just denna satsning?
Det är ett viktigt och spännande projekt som vi tror kommer bli en fantastisk plattform för Stockholms Stadsmissions fortsatta arbete med att inkludera och stötta människor i utsatthet.

Hur arbetar Ragn-Sells med hållbarhet?
–  Vi vill vara ett levande bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand. Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle, måste vi använda det vi har om och om igen – så ofta det går. Vårt sätt att leva i dag bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Ragn-Sells mål är att återföra mer av de resurser vi redan har tillbaka in i kretsloppet.

Vad har ni förhoppningar för den nya mötesplatsen?
Förhoppningen är att det ska bli en inkluderande, varm och välkomnande mötesplats där vi tillsammans skapar en hållbar verksamhet som värnar både människor och miljö. Vi på Ragn-Sells är stolta över att kunna vara med och bidra till en del av det här.