Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Translate
Translate
Sök
Sök

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regeringen avsätter 30 miljoner kronor till Stockholms Stadsmissions arbete med unga vuxna i hemlöshet

2018-03-08
Regeringen satsar totalt 120 miljoner kronor per år i tre år för att stötta sex ideella organisationer i deras arbete mot hemlöshet bland ensamkommande unga vuxna. Beslutet fattades idag och Stockholms Stadsmission får ta del av 30 miljoner kronor.

Målet med regeringens satsning är att medlen ska gå till etablerade organisationer som redan idag har omfattande insatser gällande hemlöshet och unga vuxna. De kan exempelvis användas för boende eller andra insatser för att unga ska kunna komma tillbaka in i samhället.

– Vi är mycket glada över att vi får ta del av hela 30 miljoner. Det betyder att vi kan fortsätta vårt arbete med att stötta och hjälpa stadens unga vuxna som lever i hemlöshet, säger Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms Stadsmission.

Många unga i osäkra boendeförhållanden

Runt 700-1000 ungdomar beräknas leva i Stockholmsområdet under mycket osäkra boendeförhållanden. Unga som behöver akuta basbehov tillgodosedda såsom mat och boende. De behöver också tillgång till akut vård och information om deras mänskliga rättigheter. Ungdomarna måste också ges trovärdig och korrekt information kring deras möjligheter framåt i Sverige.

Välkommet stöd till utsatt grupp

Stockholms Stadsmission arbetar sedan hösten 2017 bland annat med projekt Fadderhem. Ett projekt som ska vara ett stöd för ungdomar som befinner sig i en asylprocess och som behöver hitta tillfälliga boendelösningar. Baba är ett annat projekt som vänder sig till unga ensamkommande under 21 år och som av olika anledningar står helt eller delvis utanför samhällets insatser.

Regeringens 120 miljoner fördelas nu ut till sex ideella organisationer där Stockholms Stadsmission är en av dem:

  • Röda Korset 30 miljoner
  • Stockholms Stadsmission 30 miljoner
  • Rädda Barnen 25 miljoner
  • Svenska Kyrkan 15 miljoner
  • Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 9,5 miljoner
  • Skåne Stadsmission 9,5 miljoner