Stockholms Stadsmission öppnar tre nya mötesplatser

Stockholms Stadsmissions mötesplatser. Foto: Stockholms Stadsmission och Jenny Lagerqvist
2023-05-15
Den 15 maj öppnar Stockholms Stadsmission tre nya mötesplatser i Stockholm för att stötta människor i socialt och ekonomiskt utanförskap. De nya verksamheterna välkomnar såväl vuxna som barn, unga och deras familjer och erbjuder grundläggande stöd i form av hygien, mat och gemenskap i kombination med aktiviteter och rådgivning som främjar långsiktig förändring.

Stockholms Stadsmissions uppdrag är att bekämpa utanförskap genom social omsorg, utbildning, arbete och bostad. I ljuset av en samhällsutveckling som visar på ökad polarisering, fördjupade samhällsklyftor och tuffa ekonomiska år framöver, bedömer Stockholms Stadsmission att mängden människor som behöver stöd kommer att öka under de kommande åren. För att möta de växande behoven är Stockholms Stadsmissions strategiska fokus därför att göra mer för fler genom att prioritera och fokusera på verksamheter som skapar största möjliga nytta för deltagare och att utgå ifrån de behov som finns i samhället, snarare än att rikta stöd till särskilda målgrupper.

Som ett led i det arbetet öppnar Stockholms Stadsmission nu tre nya mötesplatser i Stockholm. Mötesplatserna ersätter enheterna Källan Järva, Baba, Crossroads, Stockholms Stadsmissions kollo-enhet och verksamhet inom samverkansenheten Källan Flemingsberg, samt samtliga Unga Stationer och välkomnar i stället de deltagare som brukar vända sig dit till de nya verksamheterna. Under försommaren pågår ett intensivt arbete för att på ett strukturerat sätt flytta över innehållet i de verksamheter som avslutas och se till att övergången blir så trygg och tydlig för deltagare som möjligt. Bland annat arrangeras gemensamma studiebesök till de nya mötesplatserna för deltagare som framöver tar del av Stockholms Stadsmissions stöd på nya platser. Fokus framgent är precis som tidigare att erbjuda en kombination av basbehovsstöd och förändringsarbete till samma deltagargrupper.

– Vi är glada att kunna öppna nya verksamheter som sätter våra deltagares behov i fokus och gör vårt stöd mer tillgängligt för dem vi möter. Den här förändringen hade inte varit möjlig utan det fantastiska jobb som våra medarbetare lägger ner på att skapa trygga sammanhang och kvalificerat stöd för de människor vi möter. Vi märker att behoven av just meningsfulla sammanhang och insatser för personer i ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap ökar och våra nya mötesplatser gör oss bättre rustade att möta dessa behov, säger Susanne Svensson, chef område Mötesplatser på Stockholms Stadsmission.

De nya mötesplatserna ligger i Vårberg, Hässelby och i centrala Stockholm och har öppet varje vardag året om. Verksamheterna erbjuder måltider och gemenskap, tillgång till tvätt och dusch, aktiviteter för barn och vuxna, samtalsgrupper, rådgivning individuellt och i grupp, samt stöd i kontakt med myndigheter och juridisk rådgivning. Tack vare kraftigt utökade öppettider och en likvärdig utformning av stödutbud, kan deltagare förvänta sig ett mer tillgängligt stöd på fler platser i länet, samtidigt som Stockholms Stadsmission ökar sin kapacitet att möta fler.   

Det här är Stockholms Stadsmissions nya mötesplatser

Mötesplats Vårberg och Hässelby

Till Stockholms Stadsmissions mötesplats i Hässelby och Vårberg är människor som lever i socialt och/eller ekonomiskt utanförskap välkomna för att få grundläggande behov tillgodosedda, ta del av mat och gemenskap, olika aktiviteter och stöd i att nå förändring genom rådgivning och kontakt med våra ombud. Mötesplatserna är öppna varje vardag mellan kl. 9-19 och har även lördagsöppet för barnfamiljer. Vissa av verksamheternas aktiviteter kommer att arrangeras i Tensta och Flemingsberg för att behålla en närvaro på de platser där behoven är som störst.

Mötesplats City

Stockholms Stadsmissions mötesplats i centrala Stockholm vänder sig till personer som är i behov av en extra trygg plats för att ta del av basbehov, mat och gemenskap och stöd i att nå förändring genom rådgivning och kontakt med våra ombud. Verksamhetens personal har spetskompetens inom migrationsrätt och kvinnors och tjejers rättigheter och hälsa.

Mötesplats Mariatorget

Utöver de nya mötesplatserna finns också sedan tidigare Stockholms Stadsmissions Mötesplats Mariatorget som erbjuder ett brett utbud av aktiviteter med gemenskap och samhällsengagemang i fokus. En plats för samtal, gemenskap, kunskapsutbyte och nätverksskapande mellan människor i olika livssituationer dit alla är välkomna.

På den här länken kan du läsa mer om Stockholms Stadsmissions mötesplatser: www.stadsmissionen.se/motesplatser