Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmission på Almedalen 2022

Illustration av Stina Wirsén
2022-07-03
Almedalsveckan 2022 pågår 3–7 juli. Stockholms Stadsmission är på plats för att lyfta hemlöshetsfrågan tillsammans med Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Här kan du läsa mer om vår medverkan. Vi ses i Almedalen!

Måndag 4/7

Hållbarhetsåtgärder som inte görs, men som kan göras med dagens system, metoder och tekniker

Sveafastigheter bjuder in aktörer från bostadsbranschen för att "Hållbarhetsbikta" sig offentligt. Stockholms Stadsmissions direktor Åsa Paborn deltar på scen och talar utifrån Stockholms Stadsmissions arbete med social hållbarhet.

 • Arrangör: Sveafastigheter
 • Plats: S:t Hansgatan 18, "Sveafastigheters hus"
 • Tid: 12–13

Tisdag 5/7

Sätt bostaden först - bara så knäcker vi hemlösheten

Regeringen har äntligen arbetat fram en ny nationell strategi mot hemlöshet. Forskning och
erfarenhet visar att en strategi behöver sätta bostaden först för att vara effektiv. Lever den nya strategin upp till detta? Hur kan kommunerna få stöd för att implementera strategin där bostaden sätts först? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras i detta panelsamtal med utgångspunkt i Hemlös 2021, Sveriges Stadsmissioners hemlöshetsrapport. 

 • Arrangör: Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
 • Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "E35, plan 3"
 • Tid: 11.45–12.45
 • Medverkande: Åsa Paborn, Talesperson hemlöshet, Sveriges Stadsmissioner; Pernilla Parding, Sakkunnig hemlöshet, Sveriges Stadsmissioner; Tobias Lundin Gerdås, Statssekreterare, Socialdepartementet; Martin Marmgren, Riksdagsledamot, Miljöpartiet; Viktor Wärnick, Bostadspolitisk talesperson, Moderaterna; Ninja Larsson, Biträdande enhetschef Bostad Först, Stockholm Stad. Moderator: Fredrik Saweståhl, Paues Åberg

Hemlösa, utsatta barn och ekonomiskt svaga blir allt fler – hur löser vi bostadsbehoven för dem?

Antalet människor som står långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden ökar. Gruppen hemlösa har fler definitioner än någonsin, bland annat för att antalet strukturellt hemlösa ökar och allt fler flyttar runt i kortsiktiga lösningar med tillfälligt tak över huvudet. Hur löser vi detta? Pernilla Parding, programansvarig för sociala hållbara bostäder vid Stockholms Stadsmission ger en inledande beskrivning av problemets omfattning, kommenterar Karolina Skogs utredning samt Stadsmissionens syn på hur problemet kan åtgärdas. Därefter tar ett panelsamtal vid.  

 • Arrangör: Bostadspolitik.se
 • Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel Wisby, "Paviljongen"
 • Tid: 14.30–15.45
 • Medverkande: Pernilla Parding, programansvarig, socialt hållbara bostäder, Stadsmissionen Stockholm; Kent Persson, Samhällspolitisk chef, Heimstaden; Sara Wäsström, Strategic Partnership Manager, SOS-Barnbya; Jan Jönsson, socialborgarråd (L), Stockholm StadOliver Rosengren, kommunalråd (M), Växjö kommun. Moderator: Lennart Weiss, Veidekke

Hur kan idéburna friskolor bli ett framtida alternativ till dagens koncernskolor?

Terese Lundberg, chef pedagog och utveckling på Stadsmissionens Skolstiftelse medverkar i ett seminarium anordnat av Idéburna skolors riksförbund. Seminariet behandlar rad förslag för en positiv utveckling i syfte att förverkliga friskolereformens ursprungliga intention.

 • Arrangör: Ekobanken, Social Venture Network, Idéburna skolors riksförbund
 • Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "D 24"
 • Tid: 15–16.30

Bostad först - hinder och möjligheter

Rapportpresentation och mingel. Här presenteras en studie av forskare Sara Johansson de Silva, som visar nycklar för framgångsrik implementring av Bostad först-modellen. Stadsmissionen berättar också hur kommunerna kan få stöd i att sätta igång med Bostad förstarbetet. Frågor och samtal på scen. Därefter mingel. 

 • Arrangör: Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
 • Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka
 • Tid: 17.15–18.30
 • Medverkande: Jonas Wihlstrand, Generalsekreterare, Sveriges Stadsmissioner; Pernilla Parding, Hemlöshetsexpert, Sveriges Stadsmissioner; Sara Johansson de Silva, Konsult; Kjell Larsson, Hemlöshetsexpert, Sveriges Stadsmissioner

Torsdag 7/7

Papperslöshet, skuggsamhället och ska ett nej alltid vara ett nej?

Vad är det egentligen att vara papperslös? Vilka är de papperslösa och hur ser deras situation ut? Hur motverkas det s.k. skuggsamhället? Vad är verkställighetshinder – och ska ett nej alltid vara ett nej? Panelsamtal. 

 • Arrangör: Asylrättscentrum
 • Plats:  Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka
 • Tid: 11–12
 • Medverkande: Mårten Löfberg, Generalsekreterare, Asylrättscentrum;
  Anna Lindblad, Biträdande rättschef, Migrationsverket;
  Martin Marmgren, Polis, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson, Miljöpartiet; Tilda Pontén, Legal Adviser, Civil Rights Defenders; Sofie Arvidson, Enhetschef, Stockholms Stadsmission; Martin Nyman, Chefsjurist, Asylrättscentrum

Håll utkik i våra sociala mediekanaler för löpande uppdateringar om vår Almedalsnärvaro!