Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Större andel matsvinn ska komma till nytta

2019-01-09
Nytt projekt för att en större andel av det funktionella matsvinnet ska nå fram till människor som lever i utsatthet. RISE och Sveriges Stadsmissioner undersöker möjligheten att ta fram ett digitalt registreringssystem.

Ett system för att förbättra spårbarheten på donerade överskottsprodukter och samtidigt mäta de sociala och miljömässiga effekterna av redistributionen. Den digitala lösningen ska ge svar på vart maten tar vägen, hur många portioner når människor i utsatthet istället för att slängas och hur stor blir den miljömässiga effekten.

Sverige har som mål att till 2030 halvera matsvinnet, och en del av detta mål ska nås genom redistribution av överskottslivsmedel, det vill säga att mat som annars skulle slängas tas till vara av organisationer som distribuerar maten till människor som lever i utsatthet. Detta bidrar till både miljömässig och social hållbarhet och till ekonomiskt hållbara sociala företag.

– I nuläget finns ingen digital notering av vad som kommer in och hur många människor som nås av donationerna. Om man kan dokumentera detta i ett digitalt system så kan företag som donerat exempelvis redovisa resultatet av donationen i sin hållbarhetsredovisning och till sina medarbetare. Man vill kunna hålla koll på hela kedjan av donerad mat, för att se vilka effekter man får miljömässigt, men även socialt, säger Annelise de Jong, forskare på RISE.

Projektet är finansierat via Vinnova och Sveriges Stadsmissioner är projektledare. Det är ett led i ett större Postkod-finansierat projekt där Sveriges Stadsmissioner jobbar med utveckling av metoder, samarbeten och finansieringsmodell för ökad redistribution av överskottslivsmedel.

– Det är viktigt för oss att utveckla lösningar tillsammans med livsmedelsbranschen. Om vi ska se till att en mycket större del av det funktionella matsvinnet når människor i behov, krävs ett nära samarbete mellan ideell sektor och livsmedelsbranschen, säger Anne Lunde Dinesen, projektledare Sveriges Stadsmissioner.

I projektets referensgrupp finns än så länge representanter från Lidl, Axfood, SRS, GS1 Sweden och Why Waste.

Anne Lunde Dinesen
Projektledare
anne.lundedinesen [at] stadsmissionen.se