Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Namninsamling för barn i hemlöshet

Pojke tittar in i en snöglob
Att barn lever i hemlöshet är ett brott mot FN:s Barnkonvention. Politikerna måste agera nu – innan fler barn far illa och ställs inför en osäker tillvaro och framtid. Skriv under Stockholms Stadsmissions namninsamling. Inget barn ska leva i hemlöshet!

Stockholm blir en alltmer segregerad stad där trångboddheten breder ut sig och de ekonomiska klyftorna ökar. Det drabbar barnen. Enligt Stockholms stads senaste kartläggning från 2017 saknar 718 barn stadigvarande boende. Men mörkertalet är stort. I statistiken ingår exempelvis inte ensamkommande barn och unga, barn till utsatta EU-medborgare eller barn till papperslösa föräldrar. 

Hjälp oss nå vår nollvision #718skablinoll

Skriv under namninsamlingen nedan och visa politikerna att vi kräver en förändring NU. När du skriver under ställer du dig bakom följande krav.

1. Höj bostadsbidraget

En viktig åtgärd är att höja nivån på bostadsbidraget. På så vis kan fler att ha råd att hyra bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden.

2. Inför ett snabbspår

I vårt remissvar till regeringens utredning Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, SOU 2018:35 efterlyste vi bland annat ett snabbspår med omedelbara insatser för särskilt utsatta grupper. Som till exempel att erbjuda bostad till social hemlöshet utan krav på motprestation (Bostad först-modellen). 

3. Inför en nationell hemlöshetsstrategi

Inför en nationell hemlöshetsstrategi där tydliga mål definieras kring bostadsförsörjning och där även mål sätts för antal bostäder för ekonomiskt utsatta hushåll.

Tillsammans kan vi påverka våra politiker

Som idéburen organisation kan vi inte göra allt men tillsammans med dig kan vi påverka våra politiker. Om samhället ska lyckas bekämpa och förhindra hemlöshet krävs politiska initiativ och lösningar. Det borde finnas ett brett stöd i politiken för att hjälpa medmänniskor i utsatthet. Bostad är trots allt en mänsklig rättighet. Trots det står 718 barn i 342 barnfamiljer utan hem. 

Skriv under vår namninsamling nedan. Efter den 24 december överlämnas samtliga underskrifter till Stockholms stad och övriga kommuner i länet.

Barnet på bilden har inget med texten att göra.

Så hanterar vi dina personuppgifter i samband med namninsamlingen
Stockholms Stadsmission är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. 

Ändamål med personuppgiftshanteringen

Stockholms Stadsmission kommer att spara ditt namn och din e-postadress för att lämna över dessa till politiker i Stockholms stad och övriga kommuner i länet.

Rättslig grund för lagring av personuppgifterna
Uppgifterna lagras endast om du samtycker till detta i samband med att du skriver på uppropet. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 
Personuppgifterna lagras tills de överlämnats till politikerna i Stockholms stad och övriga kommuner i länet i början av 2019.

Har du synpunkter? 
Du har rätt att begära rättelse, invända mot, begränsa eller radera behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta Stockholms Stadsmissions dataskyddsombud Philippa Weber på DPOService@knowit.se eller 072-2143573. Du har också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen.