Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dags att synliggöra fattigdomen

Det är hög tid att synliggöra fattigdomen och fattigdomens många ansikten. Stockholms Stadsmission möter allt fler människor som inte har råd med det mest basala som mat och kläder.

Fattigdom är att sakna materiella resurser, att leva i svår ekonomisk utsatthet och att därmed bli hänvisad till ett socialt utanförskap. Många människor i Sverige idag lever i en sådan situation och har små möjligheter att forma sin framtid. 

Många i akut behov av mat

På internationella fattigdomsdagen presenterar Sveriges Stadsmissioner, där Stockholms Stadsmission ingår, en kartläggning av de nio stadsmissionernas sociala arbete. Fattigdomsrapporten 2018 visar att två tredjedelar av stadsmissionernas arbete handlar om att hjälpa till med basbehov som mat. 

Globalt mål att utrota fattigdom

I FN:s globala hållbarhetsmål, som i Sveriges ofta benämns Agenda 2030, är det första av de 17 målen att utrota fattigdom i alla dess former överallt. Men för att bekämpa fattigdom måste vi först se och acceptera att fattigdom finns. För att göra det måste vi hitta gemensamma begrepp när vi mäter och talar om fattigdom. 

Saknas relevant definition i Sverige

Absolut fattigdom definieras internationellt ofta som att ha mindre än 2 dollar per dag att leva på. Enligt regeringens rapport till FN för att utvärdera Sveriges arbete för att uppnå hållbarhetsmålen* finns inte absolut fattigdom i Sverige. Regeringen menar att socialförsäkringsskyddet skapar trygghet för alla och motverkar ekonomisk utsatthet. 

Ett skifte

Genom historien har stadsmissionerna hjälpt de allra mest marginaliserade grupperna i samhället, men här verkar ett skifte vara på väg. Nu möter man en fattigdom som är allvarligare än tidigare och dessutom spridd till grupper som tidigare klarat sig väl genom det offentliga stödet. Man möter ”strukturerad hemlöshet” som beror på fattigdom och inte på grund av missbruk eller psykisk ohälsa, som för 10-15 år sedan. 

Fattigdomens omfattning är stor

Prognoser visar att lika många personer som idag lever i Kalmar, cirka 65 000, kommer att leva papperslöst 2020 i Sverige. Det är människor som varken har laglig rätt att försörja sig eller tillgång till det sociala skyddsnätet.

Förutom dem lever cirka 15 procent av befolkningen i Sverige med en inkomst under 60 procent av medianinkomsten och i risk för fattigdom, enligt EU-statistikmyndighet Eurostat. Det motsvarar 1,5 miljoner människor. 

Många hänvisas till ekonomiskt bistånd

Det ekonomiska bistånd som idag erbjuds inte räcker att överleva på för de människor som fastnar i bidragsberoende. Enligt SCB är det så många som en tredjedel av de som får hjälp. När människors matriella situation urholkas helt och hållet tvingas de be om det allra mest nödvändiga hos Stadsmissionen. 6 av 10 insatser vi gör går till människor med långvarigt ekonomiskt bistånd. Många av dessa insatser är akuta. 

De senaste rapporterna

Här kan du läsa fattigdomsrapporten för 2020

Här kan du läsa fattigdomsrapporten för 2019

Här kan du läsa fattigdomsrapporten för 2018