Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa

2016-05-18
Idag presenteras Stockholms Stadsmissions Barn- och Ungdomsrapport, som i år belyser den ökade psykiska ohälsan bland unga. Rapporten visar att allt fler unga, mellan 15-25 år, uppger att de mår sämre psykiskt. Enbart i Stockholms läns landsting har antalet unga som söker hjälp hos Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) fördubblats på tio år. Och trots att en nollvision mot självmord sattes redan 2008 minskar inte antalet unga som väljer att ta sitt liv. Bland unga män är det idag den vanligaste dödsorsaken.

Allt fler barn och unga uppger att de lider av psykisk ohälsa. Köerna för att få rätt hjälp är långa i hela landet och övergången från BUP till vuxenpsykiatrin fungerar inte i många landsting. Här är det istället idéburna organisationer som Stockholms Stadsmission som erbjuder stöd när de unga nått 18 års ålder.

Stockholms Stadsmission bedriver bland annat Terapicenter för unga som är en av Stockholms läns största öppna terapimottagningar, samt Mottagning för Unga män som vänder sig till unga män mellan 16 och 25 år.

Barn- och ungdomsrapporten synliggör riskfaktorer som påverkar barn och unga under deras uppväxt. Rapporten visar också på det glapp som finns mellan BUP och vuxenpsykiatrin och svårigheten för unga att söka och få rätt hjälp, när samhället inte har resurser att nå och hjälpa de grupper av unga som mår allra sämst psykiskt.

– I våra verksamheter möter vi dagligen unga människor som varken vet vart eller till vem de kan vända sig när livet blir outhärdligt. Unga människor som tvivlar på om de över huvud taget kommer att orka kämpa med det som är svårt, det är alarmerande, säger Marika Markovits, direktor för Stockholms Stadsmission.

Enkät visar psykiatrins brister

För att få en aktuell bild av den situationen inom barn- och vuxenpsykiatrin har Stockholms Stadsmission genomfört en enkätundersökning bland verksamhetschefer inom psykiatrin i landets samtliga landsting/regioner. Syftet är att belysa hur de ser på mottagningarnas möjligheter att hjälpa barn och unga vuxna som lider av psykisk ohälsa.

Resultatet är nedslående, 8 av 10 verksamhetschefer uppger att man hindras att ge alla patienter den vård de behöver, som skäl uppger man bland annat otillräcklig budget, lokalbrist, personalbrist och bristande kompetens. Och den grupp som drabbas allra mest är unga mellan 18 och 25.

– Det är inte rimligt att Stockholms Stadsmissions öppna terapimottagningar, som från början var tänkta att fungera som ett komplement till barn- och ungdomspsykiatrin, blir det enda alternativet för många unga som söker hjälp. Den nationella behandlingsgarantin måste breddas så att den även omfattar unga upp till 25 år. Ingen ung människa ska behöva avsluta sin behandling hos BUP av åldersskäl, det är inte acceptabelt, säger Marika Markovits. 

Fyra grupper av unga är särskilt i riskzonen

I rapporten lyfter Stockholms Stadsmission fram fyra grupper av barn och unga som i särskild hög grad riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Det rör sig om elever med långvarig skolfrånvaro, barn och unga som nyligen flytt till Sverige, barn till missbrukare och barn till långvariga försörjningsstöds-tagare.

Samtliga grupper är lätta att identifiera men trots detta hamnar allt för många utanför systemet och får inte den hjälp de så väl behöver och ibland kan hjälpen till och med komma försent.

Marika Markovits
Senior advisor
marika.markovits [at] stadsmissionen.se
Maria von Sydow
Chef Kommunikation
maria.vonsydow [at] stadsmissionen.se