Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allt fler unga mister sin skolplats

2012-08-01
​Till hösten kommer många skolungdomar som av olika anledningar inte följt lagen om skolplikt att stängas av och stå utan en studieplats. Genom den nya verksamheten Öppenvård för unga kan nu Stockholms Stadsmission erbjuda unga mellan 14-23 år, som behöver extra stöd, en individuellt anpassad undervisning och studieplats. Speciellt för verksamheten är ett kulturestetiskt arbetssätt och möjlighet till egen coach och praktikplats.

Allt fler unga saknar av olika anledningar studieplats och behörighet till skolan. Orsaker kan till exempel vara att eleven har koncentrationssvårigheter, ett psykiskt handikapp, skolkar eller har ett komplicerat hemförhållande, vilket kan leda till att eleven mister sin skolplats om den inte följer lagen om skolplikt eller om betygen är ofullständiga. 

Öppenvård och skolundervisning - allt under samma tak

Hos Stockholms Stadsmissions nya verksamhet Öppenvård för unga utformas ett individuellt anpassat förbättringsprogram för ungdomar som av olika skäl saknar en studieplats och behöver vuxenstöd och daglig sysselsättning. Genom att erbjuda resurser som den traditionella skolan ofta saknar – det vill säga individuell coachning, anpassad utbildning och praktik samt nätverksarbete med familj och socialtjänst - kan dessa ungdomar få möjlighet till en fungerande vardag och framtid. 

- Vi ser ett behov av att arbeta med unga på ett alternativt sätt. Idag finns det många elever som behöver extra stöd av en vuxen för att klara av sin skolgång och vardag. Stöd som den traditionella skolan inte alltid kan ge. Med vår nya verksamhet ihop med Stadsmissionens skola kan vi fånga upp ungdomar som behöver öppenvård och tillgång till skola samlat under samma tak, säger Maria Wisén, enhetschef för Öppenvård för unga på Stockholms Stadsmission. 

Kulturestetiskt arbete gör terapeutisk skillnad 

Unikt för den nya verksamheten är en kulturinriktning. Ungdomarnas dagliga sysselsättning består av kulturella och estetiska projektarbeten. Genom musik, drama och konst bedrivs ett psykosocialt förbättringsarbete. Evidensbaserade metoder knyts ihop med kunskapen om och erfarenheten av att konstnärligt utövande främjar meningsskapande och hälsa. 

Öppenvård för unga kommer även att arbeta nära Stockholms Stadsmissions övriga ungdomsverksamheter som ungdomsmottagning, träningsboende och terapicenter vilket underlättar samarbete med socialtjänsten.